Omfattende stormskader - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Omfattende stormskader

Forsikringsselskapet Skogbrand opplever stor pågang av skademeldinger fra hele Østlandet etter fredagens storm.

 

– Pågangen inn til oss har vært voldsom de siste dagene, og vi minner om at det er mulig å melde skade via Min Side. Vi har organisert mer ressurser, men det må likevel forventes at det kan ta noe tid å få skaden taksert, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand.

Selskapet jobber nå med å få tilgang til ulike bildedata som kan hjelpe dem med oversikt og håndteringen av det store skadeantallet.

– Etnedal, Begnadalen, Hallingdal og deler av Telemark ser ut til å være særlig hardt rammet. Samlet sett er det store områder som er berørt, sier Flugstad.

Vent med avvirkning til etter at skaden er taksert

Skogbrand har også mobilisert takstapperatet, og forberedt takstmenn som vurderer slike skader på at det vil komme mange oppdrag fremover.

– I informasjonen til de skadelidte understreker vi at erstatningen kan bortfalle dersom det blir gjort tiltak i skadefeltet før Skogbrand har besiktiget skaden, sier Flugstad.

– Det er viktig at skogeiere forsøker å få oversikt over skadefeltets omfanget og at de gjerne tar bilder. Skader skal være taksert før avvirkning.

Takseringen av en skogskade tar utgangspunkt i hvor stort areal som er omfattet, den skadede skogens alder og bonitet samt om skaden er total eller delvis. Skadeavdelingen i Skogbrand behandler deretter informasjon fra takseringen og foretar et skadeoppgjør.

– Selve erstatningen beregnes ut fra en fast tabell, etter fratrekk av en egenandel som i de fleste tilfeller tilsvarer 3000 kroner, avslutter Flugstad.

Farlig oppryddingsarbeid

Vindfallhogst er risikabelt og forbundet med svært mange farlige arbeidsoperasjoner. Arbeidsmetoder og arbeidsrekkefølge er viktig, du bør derfor være trygg i metodene, kjenne til aktuelt hjelpeutstyr og være svært forsiktig før du setter i gang på egen hånd. Skogkurs tilbyr kurs i vindfallhogst, les mer om kurset her.

Skogeiersamvirkene jobber med å få oversikt

Selv om du bør vente med å gjennomføre oppryddingsarbeidet til skadene er taksert, oppfordrer skogeiersamvirkene i de hardest rammede områdene, Viken Skog, Glommen Mjøsen Skog og AT Skog, skogeiere om å melde ifra til dem hvis man trenger hjelp med opprydning etter hvert.

– Det er viktig å få så mye informasjon som mulig på et tidlig tidspunkt, med tanke på prioritering av maskinkapasitet. Har du ikke vært ute, men har skog i utsatte områder, vil vi anbefale em skogstur med det aller første. Har du allerede observert skader på skog, ikke nøl med å ta kontakt med din skogbruksleder, oppfordrer skogsjef i Glommen Mjøsen Skog, Jan Gaute Lie, i en sak på deres hjemmesider.