Ønsker du å drive utmarka som næring? - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ønsker du å drive utmarka som næring?

Ønsker du å bruke utmarka mer aktivt til næringsvirksomhet for å øke inntektsgrunnlaget på eiendommen? Da kan du gå gode råd gjennom et seminar arrangert av Skogkurs 16. og 17 august.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Skogkurs arrangerer i august et seminar som har fått tittelen «utmark som næring». Her får alle som ønsker å øke inntektsgrunnlaget fra utmarka gode råd og tips fra erfarne foredragsholdere.

Seminaret, som er lokalisert til Honne Hotell og Konferansesenter på Biri, går fra lunsj til lunsj torsdag 16. og fredag 17. august i år. Blant temaene som tas opp er blant annet:

  • Vilt som næring, salg av jaktprodukter og verdiskaping av viltkjøtt
  • Skogopplevelser og naturbasert reiseliv – hva, hvorfor og hvordan?
  • Økonomi
  • Utvikling og salg av innlandsfiskeprodukter
  • Norge som jaktdestinasjon for utenlandske eiere

Målgruppen for seminaret er eiere og/eller forvaltere av eiendommer som har eller vil ha utmarka som en del av inntektsgrunnlaget. Eller kort sagt alle som er interessert i temaet.

Skogkurs er dessuten, i samarbeid med Norskog, i ferd med å utarbeide et opplæringstilbud som tar for seg hvordan man kan drive utmarksbasert næring. Kurset vil bli tilbudt både som tradisjonelt kurs og nettkurs. Mer informasjon om kurset inngår også i seminaret den 16. og 17 august.