Overveldende flertall for fusjon - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Overveldende flertall for fusjon

Fusjonsplanene mellom AT Skog og Vestskog er nå et godt skritt videre på veien. 93 % av medlemmene i valgkretsene i AT Skog og 100 % av medlemmene i valgkretsene i Vestskog har stemt for […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

«Det betyr at en med god margin har oppnådd mer enn den nødvendige oppslutningen på 80 %. Styrken i samvirkeforetaket ligger i at det er medlemmene, via sin stemme i valgkretsen, som har gitt sin tilslutning. Da sikres lokal forankring til en samlet felles tilslutning til styrenes forslag om fusjon mellom AT Skog og Vestskog», skriver de to selskapene i et felles informasjonsbrev om avstemningen.

Årsmøtene i de to skogeierandelslagene vil formelt vedta fusjonen basert på valgkretsene sine resultater.