På jobb for nordiske skogeiere - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

På jobb for nordiske skogeiere

Lotta Heikkonen er nytilsatt skogkoordinator og skal jobbe for nordiske skogeieres interesser i EU. Da koronakrisen brøt ut måtte hun utsette flytting til Brussel.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Jeg har blitt tatt godt imot av alle medlemslandenes representanter, og har deltatt på flere digitale møter med representanter fra de nordiske landene, sier Heikkonen.

Heikkonen har en delt stilling og jobber både for Nordic Family Forestry (NSF) og Confederation of European Forest Owners (EPF). Henholdsvis den nordiske og europeiske interesseorganisasjonen for skogeiere. Hovedformålet med NSF er å fremme og ivareta familieskogbrukets interesser i Norden og EU. NSF har hatt en egen representant i Brussel i mange år for å følge med på EUs skogpolitikk.

Heikkonen kommer til jobben fra en stilling i det finske jord- og skogbruksministeriet i Finland der hun jobbet med nasjonal og europeisk skogpolitikk. I tillegg har hun erfaring fra Skogscentralen i Finland.  Hun har studert skogøkonomi ved universitetet i Helsinki.

– Jeg vokste dessuten opp i en skogrik del av Finland der skogbruk er en naturlig del av levebrødet til mange innbyggere, forteller Heikkonen som gleder seg til å ta fatt på mange spennende arbeidsoppgaver.

EUs skogstrategi

Bærekraft og klimavennlig produksjon blir nøkkelord for Heikkonen som skal bidra når EUs skogstrategi skal fornyes.

– Den skal publiseres neste år, så det er viktig at skoginteressene er på ballen og påvirker hva som skal inn i skogstrategien. Først må vi avvente signalene som kommer i biodiversitetsstrategien. Den er utsatt men publiseres i mai, sier Heikkonen.

Samles mot barkbiller

Heikkonen tror ellers at de store utfordringene med barkbiller som europeiske skogeiere nå opplever kan virke samlende på europeiske skoginteresser.

– En stor felles trussel kan gjøre det lettere å samle alle til en forent strategi. Vi følger utfordringene knyttet til barkbiller tett, dette kan også bli et alvorlig problem i Norden, sier hun.