På vei mot et konsern i verdensklasse - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

På vei mot et konsern i verdensklasse

Viken Skog har hatt sitt årsmøte. Over 100 millioner tilbakeføres og valget hadde tilløp til å bli en thriller, men det skjer virkelig store ting i Treklyngen på Follum.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Årsmøtet inviterte deltagerne til en gjennomgang av milliardplanene på Treklyngen industripark på Follum i Hønefoss. For ti år og én dag siden ble treindustrien her lagt ned. Nå kan Fugl Fønix reise seg i form av et samarbeidsprosjekt mellom Viken Skog og svenske BillerudKorsnäs. Det skal lede til helt ny produksjon av tremasse, hvor det satses på bærekraftig produksjon av kartong og mykpapir, produkter som opplever sterkt økning i etterspørselen. Tidligere fabrikkdirektør ved Norske Skog Saugbrugs, Kjell-Arve Kure leder samarbeidsprosjektet. Han fortalte at de ser for seg å bruke ca. 500 000 kubikkmeter tømmer når fabrikken går for fullt. Området er helt unikt ved at en del bygningsmasse og helt sentralt utstyr allerede finnes på stedet og at det er store mengder massevirke i en sirkel rundt industriområdet. Han trakk også spesielt frem at det er anlagt elektrifisert togtilgang helt inn på området, og styreleder i Viken Skog, Olav Breiviks teft for å realisere store og lønnsomme industriprosjekter.

– Breivik har gjort en formidabel innsats, fortalte Kure under omvisningen på området.

Kjell-Arve Kure skal styre samarbeidsprosjektet på Treklyngen Industripark på Follum ved Hønefoss. Her viser han området til deltagerne på årsmøtet til Viken Skog. Mye av bygninger og utstyr kan faktisk brukes selv om det akkurat i disse dager er ti år siden det foregikk produksjon her.

Niende periode

Olav Breivik ble i praksis enstemmig gjenvalgt (tre blanke) til sin niende periode som styreleder i Viken Skog. 69-åringen fortalte til Skog.no at det viktigste nå fremover er å jobbe frem de store planene på Follum.

– Du skal ikke se bort fra at det kommer enda mer industri her, sier han uten å ville utdype det noe mer.

­- Vi må være sikre på at milliardinvesteringene får langsiktige rammevilkår. Derfor må vi sammen med Norges Skogeierforbund sørge for at stortinget og regjeringen følger opp Hurdalsplattformen og bekrefter i praksis at skogen må drive som den næringen den er, sa Breivik.

Olav Breivik fra Hobøl i Indre Østfold går inn i sine niende periode som styreleder

Hundre millioner

Det går svært godt både i skogen og ikke minst i sagindustrien hvor Viken Skog har kjøpt seg kraftig opp.

Driftsinntektene til Viken Skogkonsernet økte med 36 prosent til 3 milliarder kroner i 2021. Årsaken er først og fremst en følge av et sterkt marked for trelast og andre skogbaserte produkter. Konsernet fikk et årsresultat på 978 millioner kroner, opp 812 millioner fra året før. Årsresultatet for morselskapet endte på 188 millioner kroner mot 33 millioner i 2020. Viken Skog avvirket i overkant av 2,4 millioner kubikkmeter med tømmer i 2021, en økning på 16 prosent fra 2021. Samlet for konsernet ble det avvirket 3,4 millioner tømmer, skriver Viken Skog på sine nettsider.

Se hele saken her

Årsmøtet vedtok å dele ut 50 millioner av fjorårets overskudd til de eierne som har levert tømmer mellom 2017 – 2021. Det ble 30,-/kubikkmeter. Nye 50 millioner ble plassert i etterbetalingsfondet, og 7,5 millioner kroner blir betalt som utbytte som 3,5 prosent på obligatorisk andelskapital og 4 prosent på eiernes tilleggskapital, noe som er nær det maksimale av hva samvirkeloven tillater.

Flere ønsket at Viken Skog skulle jobbe enda mer for å øke tømmerprisene ytterligere, men Breivik forsikret at selv når man eier store deler av industrien selv, er forhandlingene om råvarene høyst reelle. Daglig leder Tor Henrik Kristiansen var også klar på at etterbetalingene også fremover kommer til å svinge kraftig og at styret må vurdere etterbetalingene årlig.  

Årsmøtet vedtok å dele ut 50 millioner av fjorårets overskudd til de eierne som har levert tømmer mellom 2017 – 2021.

Valgthriller

Astrid Lier Rømuld ble enstemmig valgt som nytt styremedlem. Kristine Nore ble ikke gjenvalgt, og valgkomiteen hadde også innstilt på at Lars Henrik Sundby som nytt styremedlem i stedet for Erland Lundby. Det kom et benkeforslag om å velge Lundby, og han ble også valgt med 110 mot 90 stemmer.

Valgkomiteen ønsket også Lars Fredrik Stuve som ny nestleder til styret. Erland Lundby hadde denne rollen i forrige periode. Siden Lundby ble gjenvalgt som styremedlem, ble situasjonen diskutert hvordan man skulle innstille på nestledervervet. Det ble valgt mellom Stuve og Lundby.

Erland Lundby hadde et innlegg i forkant av gjenvalget av ham som styremedlem og dernest også som fortsatt nestleder i Viken Skog.

To ganger fikk de to kandidatene likt antall stemmer (!). Lovverket tillater derfor loddtrekning, men Viken Skogs drevne ordfører Lars Sollie ønsket heller en tredje valgrunde. Her ble Erland Lundby gjenvalgt også som nestleder med 98 mot 93 stemmer.  

Styremedlemmene Lars Fredrik Stuve og Ragnhild Hallenstvedt var ikke på valg.

Styret i Viken Skog blir derfor slik i den kommende perioden:

Olav Breivik, styreleder

Erland Lundby, nestleder

Astrid Lier Rømuld, styremedlem

Ragnhild Hallestvedt, styremedlem

Lars Fredrik Stuve, styremedlem

Nils Ivar Grøv, 1. vara

Theodora Tangen Fretheim, 2. vara

John Anders Strande, 3. vara

Viken Skogs egen sak om årsmøte finner du her.

Skogbruksleder Tom Horntvedt ble utnevnt til æresmedlem i Viken Skog. Han er nå pensjonert, men har jobbet hele sitt yrkesliv i bedriften og oppnådd høy faglig tillit.