Pass på skogen - nå øker skogbrannfaren - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Pass på skogen - nå øker skogbrannfaren

Skogbrannindeksen på store deler av Sør- og Østlandet er nå mørkerød.

De siste prognosene fra Meteorologisk institutt viser at man ikke kan vente noen nedbørsmengder av betydning på Sør- og Østlandet i de nærmeste ukene, og kanskje minst i de områdene som nå er mørkerøde i indeksen, i aksen fra Agder til Østlandet sør for Mjøsa. Torsdag ettermiddag har lynet slått ned flere steder på Østlandet. Det er med på å øke faren for skogbrann ytterligere.

Du kan selv til en hver tid følge med på skogbrannfareindeksen.

Skogbrannfareindeksen den 15, 16. og 17. juni 2023

– Nå er det viktig at skogeierne hever egenberedskapen, både for å hindre skogbranner, for vakthold og oppfølging ved en eventuell brann, sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet på deres hjemmesider.

Hun kommer samtidig med noen lavterskel-tips til skogeiere og oppfordrer alle til å være årvåkne på egen eiendom:

Varsle publikum som ferdes i skogen

– Skogeierne kan varsle skogbrannfare med plakater og infomateriell ved skogsbilveier, rasteplasser og innfartsårer, slik at brukerne av skogen blir minnet på dette, sier Silje Stavdal.

Vær varsom ved arbeid

Det har stor betydning at skogeiere og andre som utfører utendørs arbeid viser varsomhet ved markberedning, kantslått, kjøring med kjetting og veibygging når det er skogbrannfare.

– Dessverre viser erfaring at gnister fra f.eks. anleggsarbeid veldig lett antenner omgivelsene, og at den som utfører tiltak må vurdere tiltak på tider av døgnet hvor brannfaren er minst, oftest morgen og kveld. Prioriter også aktivitet i fuktige områder ved stor skogbrannfare, sier Stavdal.

Vær årvåken ved tordenvær

Årvåkenhet for brann etter tordenvær er spesielt viktig. Etter lange tørkeperioder vil ikke alltid regnet som følger med tordenvær være tilstrekkelig til å forhindre antenning. Det kan ulme lenge i skogbunnen før den antennes. Lynnedslag på egen eiendom kan følges på Meteorologisk institutt sine nettsider.

Ha slukkeutstyr lett tilgjengelig

Skogeiere bør ha slokkeutstyr lett tilgjengelig i skogbrannsesongen, og sørge for tilstrekkelig etterslukking og vakthold hvis brann oppstår, skriver Landbruksdirektoratet på sine hjemmesider.