Per Skorge blir adm. dir. i Norges Skogeierforbund - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Per Skorge blir adm. dir. i Norges Skogeierforbund

Per Skorge vil tiltre stillingen i Skogeierforbundet 1. februar 2019. Han kommer fra stillingen som generalsekretær i Norges Bondelag.

Skognæringen i Norge er i sterk vekst. Skogens rolle i klimakampen skaper økt etterspørsel etter fornybart råstoff fra norske skoger. Arbeidet for å sikre gode vilkår for norske skogeiere, bedre ressursutnyttelse, god balanse mellom bruk og vern samt økt verdiskaping basert på norske skogressurser er viktigere enn noensinne.

For å lede arbeidet i Skogeierforbundets administrasjon har styret blitt enige med Per Skorge om at han trer inn som ny administrerende direktør. Per Skorge kommer fra stillingen som generalsekretær i Norges Bondelag. Han vil tiltre stillingen i Skogeierforbundet 1. februar 2019.

‐ Norges Skogeierforbund er svært glade for at Per Skorge nå går inn i den viktige rollen som administrerende direktør for vår organisasjon og bidra i jobben for norske skogeiere. Per er en svært dyktig leder og en meget erfaren næringspolitiker. Han kjenner vår bransje godt, men bringer samtidig med seg nytenkning og lederskap som vil være veldig viktig for oss framover, sier styreleder, Olav A. Veum.

‐ Skognæringa er ei viktig næring for verdiskaping og sysselsetting over hele landet. Samtidig er skogen avgjørende for overgangen til fornybarsamfunnet. Jeg ser fram til å være med på å styrke skogens posisjon i norsk næringsliv framover, sier påtroppende adm. direktør, Per Skorge.