Per Skorge på plass i Skogeierforbundet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Per Skorge på plass i Skogeierforbundet

Per Skorge (58) har sin første dag på jobb som administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. – Da er tiden inne for å kvesse klørne og komme i gang, sier Skorge.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Det har vært en fornøyelse å jobbe i Bondelaget, men nå er det tid for skog, sier Skorge som vil jobbe for å utnytte verdien i hele tømmerstokken.

– Jeg ser fram til å samarbeide bredt i næringa og forsterke den positive utviklingen til skognæringen. Tre er et klima- og miljøvennlig råstoff med et enormt potensial både på gamle og nye bruksområder. Skogen kommer til å spille en stadig mer fremtredende rolle i samfunnet vårt. Da er det viktig at vi sikrer at mer av verdiskapningen skjer her i Norge. Det er flott at norske skogeiere får godt betalt for tømmeret ved eksport, men vi må evne å skape verdier av hele tømmerstokken her hjemme, sier Skorge, som kan se tilbake på ti år i sjefsstolen i Norges Bondelag.

Skorge forteller at han hele tiden har hatt en tanke om at ti år som øverste sjef i en organisasjon er nok.

– Det ligger ingen dramatikk i jobbskiftet. Da jeg ble ansatt i bondelaget i 2009 ba jeg om en tiårs kontrakt. Jeg må innrømme de årene går farlig fort når en ser tilbake, men jeg mener fortsatt at ti år i sjefsstolen på et sted er nok både for organisasjonen og personen, sier Skorge som er fembarnsfar og forpakter gård i Maridalen.

Gleder seg

Skorge ser frem til nye oppgaver, men sier at han ser mange likheter mellom de to organisasjonene han har ledet, og skal være med å lede.

– Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag har mange felles politiske interesser. For begge organisasjonene handler det om å utnytte ressursgrunnlaget over hele landet, og å skape verdier som gir grunnlag for arbeidsplasser og bosetting. Både skog- og jordbruk er inne i en spennende tid med tanke til utfordringer på klimasiden. Vi står også likt politisk i mange saker som rovvilt, bruk og vern og viktigheten av lokalt eierskap. Selv om det selvfølgelig er noen nyanseforskjeller i standpunktene. Nå gleder jeg meg veldig til å være med å bidra til å sikre skogens plass i norsk næringsliv fremover, sier Skorge.

Bygger hus i massivtre

Skorge er opprinnelig fra Andebu i Vestfold, men har bodd i mange i år i Maridalen i Oslo der han forpakter gård. På hjemmebane er han nå i full gang med å bygge hus, selvfølgelig i tre. Elementene får familien fra Norsk Massivtre og Begna Bruk i Valdres.

– For oss var det naturlig å velge norsk tre når vi skulle bygge. Det er viktig at vi som bønder utnytter egne lokale ressurser i driftsbygninger og boliger. Jeg sjekket også muligheten for å bygge i norsk massivtre for noen år siden, men da måtte vi ha importert elementene fra Østerrike, så jeg er glad for at det nå er kommet norske alternativer, sier Skorge, som også peker på klimafordelene med å bygge i tre som viktig.

– Vi ser også fordelene med å bygge i tre med tanke på å få et godt inneklima. Massivtre er en pustende løsning som utjevner både fukt og temperatur, sier Skorge, som ser frem til å lære mye om norsk skognæring i tiden som kommer.

– Min identitet ligger i landbruket, både i skogen og jorda. Selv om jeg kjenner skognæringen fra før, er jeg spent på å begynne å jobbe i et nytt fagmiljø, sier Skorge.