Planlegger økt forbruk på 2,8 millioner kubikkmeter årlig - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Planlegger økt forbruk på 2,8 millioner kubikkmeter årlig

Stora Enso vurderer å investere mellom åtte og ni milliarder kroner for å kunne doble produksjonskapasiteten i Skoghalls bruk i Karlstad.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Stora Enso skriver denne uken i en pressemelding at de har besluttet å starte et forprosjekt og søke om miljøgodkjennelse for å øke og forbedre kapasiteten for masse- og kartongproduksjon ved Skoghalls bruk i Karlstad. Målet er å videreutvikle bruket til en kostnadseffektiv og miljøvennlig produsent av forpakningskartong og masse.  Blir planene satt ut i livet vil massekapasiteten øke fra 370 000 tonn til 780 000 tonn per år, og potensielt vil også kartongkapasiteten øke med 120 000 tonn.

I pressemeldingen skriver Stora Enso at etter investeringen vil bruket også kunne produsere ytterligere 220 000 tonn masse, noe de forventer skal muliggjøre en ytterligere økt konkurransekraft i kartongproduksjonen, og redusere CO2-utslippene ved produksjonen betraktelig.

Blir investeringsplanene godkjente og miljøgodkjenning gitt, beregner de at ekspansjonen og oppgraderingen vil koste mellom 800 og 850 euro, eller opptil 9,1 milliarder norske kroner.

Stipulert produksjonsstart er satt til fjerde kvartal 2023.

Viken Skog positive

Viken Skog omtaler saken slik på sine nettsider:

Produksjonsøkningen med dette prosjektet innebærer et merforbruk av virke med ca 2 millioner kubikkmeter. Fra før av står Norge for omtrent halvparten av tømmerleveransene til Stora Enso i Karlstad, med Viken Skog som en stor leverandør. Hvor stor netto økning det blir i virkesforbruket i regionen påvirkes også av de allerede annonserte nedstengingene av trykkpapirkapasitet ellers i Skandinavia. 

Salgssjef Heidi Tandberg i Viken Skog sier dette var gode nyheter. – Dette er veldig positivt for Viken Skog og våre skogeiere. Stora Enso er en stabil og viktig samarbeidspartner for oss, spesielt siden de også tar furu. Det blir spennende å se om prosjektet blir realisert og hvilke muligheter det vil gi for oss og våre leverandører av tømmer. En økning i leveransene fra Norge avhenger også av at kapasiteten for transport av tømmer på jernbane også øker, sier Tandberg.

Etterlyser norsk satsing

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge sier at dette tydelig viser at det grønne skiftet går raskt og at den trebaserte industrien satser friskt internasjonalt.

– det er et tankekors at vi samtidig har en nedgang i industriproduksjonen i Norge. Vi har klare klimamål, og da må vi også ha like klare mål for investeringer og utvikling av den trebaserte industrien her i landet. Det igjen krever politisk vilje til å tilby nødvendige langsiktige virkemidler slik at investeringer både i store, mellomstore og små industribedrifter lønnsomme, sier Skorge, og legger til at politikerne også legger til rette for kompetansebygging og å stimulere markedet for miljø- og klimavennlige produkter.