Plantet trær for livet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Plantet trær for livet

Torsdag 20. mai dro mer enn 600 skoleelever over hele landet til skogs for å plante grantrær som de kan følge gjennom livet.

‐ Det er gøy å være med å plante trær, sier Sofie, Evilin og Oliver ved Kviltorp skole i Molde.

6. klassingene fikk kjenne på skogens betydning for det grønne skiftet da de deltok på den nasjonale skogplantedagen.

– Disse trærne kan brukes til å bygge hus eller nye oppfinnelser som er bra for klimaet, sier Evilin.

Det er Tenk tre og Skogselskapet som har invitert over 600 elever i Norge med ut i skogen for å plante trær denne dagen.

Sofie, Evilin og Oliver lærte masse nytt om skogens rolle i klimasammenheng da de var med ut for å plante trær.

Denne våren har elevene lært om hvor viktig trærne er for klimaet: Når treet vokser, fanger det CO2. Så bruker det karbonet til å vokse seg større – og slipper oksygenet ut igjen.  

43,5 millioner nye trær

Som regel vokser treet 60-80 år før det er klart til å hogges, og kan brukes til alt fra byggematerialer, papp og papir til dyrefôr og klær.

Etter hogst plantes det nye trær. Planting av skog har økt betraktelig de siste årene, fra 20,3 millioner planter i 2010 til 43,5 millioner i fjor.

I Årølia var 6. klassingene ved Kviltorp skole sammen med Allskog og Skogselskapet i Møre og Romsdal som fortalte mer om skogens rolle både for klimaet og verdiskapingen lokalt.

Gir en forståelse av kretsløpet

– Skogselskapet har i over 100 år lært barn og unge om betydningen av skogplanting, om skogens kretsløp og det å drive et bærekraftig skogbruk. Dagens klimautfordringer understreker behovet for å erstatte de fossile ressursene med fornybare råvarer fra skogen, sier Tore Molteberg i Skogselskapet.

– Vi vil gjerne få fram hvorfor det er viktig at vi planter etter hogst, og hvordan produkter laget av tre kan bidra til et mer klimavennlig samfunn, sier Ellen Alfsen, prosjektleder i Tenk Tre.

Oversikt over skoler som deltok på den nasjonale plantedagen:

NordlandHattfjelldal oppvekstsenter, Hattfjelldal
TrøndelagSteinerskolen, Trondheim
AgderTorridal skole, Kristiansand
VestfoldAndebu skole, Sandefjord
Viken (Østfold)Varteig skole, Sarpsborg
Viken (Buskerud)Hallermoen skole, Drammen
Viken (Akershus)Berger skole, Nesodden
OsloKorsvoll skole, Oslo
Møre og RomsdalKviltorp skole, Molde
Vestland (Sogn og Fjordane) Florø barneskole og Brandsøy skole
RogalandSviland skole, Sandens
Innlandet (Hedmark)Lunden skole i Øvre Vang, Hamar
Innlandet (Oppland)Gjøvik skole, Gjøvik
Nordre Ål skole, Lillehammer

Fylkesvis fordeling av skogplantene som ble satt i jorda i 2020:

Oslo og Viken9 287 809
Innlandet20 776 035
Vestfold og Telemark2 816 440
Agder2 094 085
Rogaland549 279
Vestland588 342
Møre og Romsdal975 975
Trøndelag5 037 360
Nordland983 805
Troms og Finnmark427 567