Plantetilskudd en god løsning - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Plantetilskudd en god løsning

Vi er godt fornøyde med å få denne ordningen på plass så raskt, ettersom plantesesongen er rett rundt svingen, forteller adm.dir. i Norges Skogeierforbund, Per Skorge og adm.dir. i NORSKOG, Arne Rørå.

Korona-pandemien har gitt skogbruket utfordringer knyttet til begrensa tilgang på utenlandsk arbeidskraft til vårens plantesesong. Dette innebærer at alternativ arbeidskraft må på plass, noe som vil kreve både rekruttering, opplæring og ekstra oppfølging. Med 28 millioner planter på lager, har det vært viktig for skogbruket å få på plass ordninger som sikrer at plantene kommer i bakken innenfor en forsvarlig økonomisk ramme for næringa.

Norges Skogeierforbund og NORSKOG har den siste tiden jobbet for å få på plass en slik løsning i tett dialog med myndighetene.  Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt en egen forskrift for dette tilskuddet på høring, med høringsfrist 14. april. Der er det foreslått en tilskuddssats på 1,30 kr pr plante. De forventede merkostnadene for næringa er noe redusert i forhold til tidligere beregninger grunnet myndighetenes tiltak som gir noe bedre tilgang på utenlandsk arbeidskraft og gunstigere vilkår for norsk sesongarbeidskraft i landbruket.  Dette er en helhetlig og god løsning som gjør at merkostnadene for næringa er håndterbare, sier Rørå og Skorge.

Skogbruket er også tilfreds med at ordningen synes å bli enkel å administrere for næringa. Det har vært viktig å unngå at de mange tusen inngåtte avtalene med skogeierne om planting måtte reforhandles for å dekke opp økte kostnader, sier Skorge og Rørå.

Selv om skogplantene nå kommer i jorda, fører redusert etterspørsel i markedet til redusert aktivitet i skogen og i treindustrien. I skogbruket er særlig skogentreprenørene sårbare. Norges Skogeierforbund og NORSKOG er derfor opptatt av det så raskt som mulig blir etablert ordninger som bidrar til å holde hjulene i gang i skogbruket.