- Politikerne må peke ut retningen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

- Politikerne må peke ut retningen

– Vi når ikke målene med næringsnøytralitet, sa Idar Kreutzer under sitt innlegg på Zerokonferansen.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Idar Kreutzer og Connie Hedegaard presenterte noen av hovedkonklusjonene i sin strategi for grønn konkurransekraft på konferansens første dag. De slo fast at politikerne må peke ut en retning, og være med på å stimulere et marked og etterspørselen etter grønn teknologi.

– Regulering, krav og insentiver må til, vi når ikke målene med næringsnøytralitet. Det vi vil ha mer av må beskattes mindre, og det vi vil ha mindre av må beskattes mer, konkluderte Kreutzer og Hedegaard som har laget rapporten på oppdrag fra Regjeringen.

Statsminister Erna Solberg var en av de første talerne på konferansen, hun understreket at Norge fremdeles vil være avhengige av olje og gass i mange år, men at vi ikke skal hente veksten her.

– Vi trenger flere svar før vi vet hvor vi kan hente veksten, derfor satser vi på forskning og utvikling, sa Solberg.

Hun erkjente at skatter og avgifter ikke alene er nok for å redde klimaet.

– Det er selvsagt ikke kroner og øre i avgifter som er det mest avgjørende, det har vi sagt hele tiden. Det er de store teknologiske skiftene som er viktig for å få dette til, sa statsministeren og viste til statlige rammebetingelser og investeringer blant annet via Enova, som skal bidra til lavutslippsteknologi.

Solberg understreket at nye miljøvennlige næringer og bedrifter må være konkurransedyktige.

– Jeg tror Norge kan bli et lavutslippssamfunn. Men det kan ikke skje ved at vi også blir et lavinntektssamfunn. Da tror jeg utviklingen stopper, sa statsministeren.

Ap-leder Jonas Gahr Støre som også deltok på konferansen, framholdt betydningen av konkrete planer som forteller hva vi år for år må gjøre for å nå utslippsmålene.

– Vi må hente veksten i maritim sektor, i skognæringen og i fastlandsindustrien, sa Støre.

– Vi skal fortsette å bygge landet, men for en ny tid, sa han.

I sofadebatten ble statsministeren utfordret på påstanden om at «de som vil ha nullutslipp er en gjeng som vil ha subsidier».

– Det vil alltid være noen som er opptatt av at vi skal velge deres teknologi. Det skal ikke staten gjøre. Vi må legge til rette for bredere virkemidler, slik at den med best teknologi vinner, sa Solberg.

Representanten for Quantafuel, Kjetil Bøhn, etterlyste subsidier foran krangel om kroner og ører i avgifter på drivstoff. Quantafuel er i full gang med å bygge opp fabrikker ute i verden som kan lage syntetisk drivstoff av plastikk. De er også i gang med et pilotprosjekt der de bruker biomasse.

– Vi kan bygge nye produksjonsanlegg for syntetisk drivstoff basert på biomasse i Oslo-området i dag. Det ville gitt oss kortreist miljødiesel. I stedet for å krangle om ører i drivstoffavgifter kunne regjeringen gått inn med subsidier i en slik satsing, var hans oppfordring til politikerne.