Positivt årsmøte tross usikkerhet i verden - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Positivt årsmøte tross usikkerhet i verden

AT Skog gjennomførte i praksis fusjonen med Vestskog i 2019. Så angrep barkbillene den europeiske skogen, og rammet det internasjonale tømmermarkedet. Likevel serverte AT Skog 31 millioner kroner i overskudd på tidenes første digitale årsmøte.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Det er urolige tider også for skogsamvirket AT Skog, men både styret og de ansatte fikk mye skryt for innsatsen i 2019 fra årsmøtedeltagerne både fra øst og vest.

Fusjonsprosessen

På årsmøtet i fjor ble fusjonen mellom AT Skog og Vestskog endelig vedtatt. Etter det begynte den viktige jobben med å bygge de to organisasjonen sammen i praksis.

Nå, et år senere, foreligger fasiten på den første viktige fasen, og skal vi tro årsmøtedeltagerne, har dette virkelig gått smertefritt. Et flertall av dem som ba om ordet i generaldebatten, skrøt konkret av både kulturen, innsatsen og at AT Skog har beholdt god fart i et krevende marked.

Barkbiller

2019 ble barkbillenes år i Europa. Nesten hver tredje sagstokk fra AT Skog ender i utlandet, og særlig i Tyskland. Administrerende direktør i AT Skog, Anders Roger Øynes, fortalte at priser og volum flatet ut og fikk en liten dupp imot slutten av 2019.

– Tømmer selges i et internasjonalt marked, og derfor er det særdeles viktig og bredde ut kundegrunnlaget slik at man har flere ben å stå på, poengterte han. Dessuten er tømmer en ferskvare, for skogen kan stå litt til som buffer, men verken AT Skog eller andre kan hogge til lager.

– Det blir kundene fort klar over, og da presses prisene ytterligere, la han til.

– Vi skal gi våre medlemmer et godt tilbud på alt fra planting, ungskogpleie og tynning, til slutthogst og tømmersalg, men det er til slutt markedet som bestemmer, sa styreleder Olav A. Veum som også ble gjenvalgt med et overveldende flertall.

Veum vektla også at selve livsnerven i markedet for AT Skog er de norske kjøperne av både sagtømmer og massevirke.

Effekten av barkbilleangrepene i Europa vil også merkes i år, og kanskje enda lenger fremover.

Solid økonomi

Totalomsetningen i 2019 ble en milliard kroner. Driftsresultatet ble 9,1 millioner kroner, EBITDA ble 14,3 millioner og resultat før skatt 32,5 millioner kroner.

Sammenlignet med 2018 har AT Skog hatt en omsetningsvekst på drøyt 220 millioner kroner, eller 28 prosent. Veksten skyldes i all hovedsak fusjon med Vestskog.

Driftsresultatet i 2018 var 15,0 millioner kroner, EBITDA, 19,0 millioner kroner og resultat før skatt 21,9 millioner kroner.

Årsmøter vedtok at årets resultat etter skatt på 31,9 millioner kroner disponeres med en forrentning av andelsinnskuddet på 3 prosent, 4,1 millioner kroner, og at det settes av 15,0 millioner kroner til AT Skogs medlemsfond (Medlemskapskapitalkonti). Resterende beløp overføres til annen egenkapital.


Eivind Wærstad (t.v.), Simen Roligheten, Magnus Austad og Christer Aartveit hadde ansvaret for teknisk support på det digitale årsmøtet i AT Skog der nesten hundre personer deltok.
Foto: Stine Solbakken/AT Skog

Gjenvalg

Leder i valgkomiteen, Helene Bakka, la frem valgkomiteens enstemmige forslag. Det var gjenvalg på samtlige personer i styret unntatt nestleder Halvor Brosvik. Den tidligere styrelederen i Vestskog ønsket ikke gjenvalg og ble spesielt takket for sin store innsats i fusjonsprosessen. Ny nestleder ble Bengt Drageseth.  Også styreleder Olav A. Veum ble gjenvalgt. I tråd med de nye vedtektene ble også han valgt for to år.

Av 1 519 stemmer, tok kun ett valgdistrikt ordet og sa de ville stemme blankt til hele styret. De representerte 51 stemmer. Samtlige andre ga sin tilslutning til både styret, honorarforslaget og ny valgkomité.

Fremover

I mars i år brakte koronaviruset både AT Skog, Norge og resten av verden inn i en krisetid. Folk bruker mindre papir i form av magasiner og byggenæringen som reagerer ganske spontant på slike situasjoner regner med en reduksjon i byggeaktiviteten på 25 prosent.

AT Skog har 65 hogstlag, og foreløpig står kun fire av dem. Olav Veum presiserte nødvendigheten av at Skogsamvirket står sammen overfor myndighetene slik at aktiviteten opprettholdes til situasjonen rettet seg igjen. For selv om 2020 blir et krevende år, tror analytikerne at dette er midlertidig.

– Det er mange ting å glede seg over i AT Skog, sier gjenvalgt styreleder Olav A. Veum til skog.no rett etter årsmøtet.

– Dette ble et årsmøte som virkelig ga energi til å fortsette drift, nytenking og prosesser slik at vi holder aktiviteten oppe.

Det han er aller mest stolt over i 2019 er at hele AT Skog har vist en formidabel evne til å tilpasse seg, og at både tillitsvalgte og ansatte virkelig har fått til å fusjonere til én positiv kultur til beste for alle de 9 500 medlemmene.

AT Skogs største utfordring fremover i det korte perspektivet, Veum?

– Det er å sørge for at vi på tross av svært usikre tider, er posisjonert i markedene slik at vi sikrer stabilt god avsetning av både sagtømmer og massevirke til gode priser.

Så må vi igjen ta opp hvilken avgjørende rolle skogen spiller for at vi skal nå klimamålene våre, hevder han.