PRECISION - Webinar om råte i skog 23.november - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

PRECISION - Webinar om råte i skog 23.november

Har du lyst til å lære mer om råte i skog, og hva skogbruket gjør for å redusere omfanget av det? Meld deg på gratis webinar!

Rotråte utgjør det største økonomiske tapet i norske skoger, og tapet, eller verdireduksjonen for gran, er anslått til mer enn 100 millioner kroner pr år. Å gjøre noe med omfanget av råte i skogen, vil kunne derfor gi økt økonomisk gevinst, men også føre til at mer tømmer kan brukes der klimanytten er størst. 

Prosjektet «PRECISION» ønsker nå å invitere til webinar 23.november kl 12.00 – 14.50.

PRECISION har som mål å redusere tap forårsaket av råte gjennom bedre informasjonstilgang og skogforvaltning. Videre skal prosjektet utvikle metoder som kan benyttes i andre sammenhenger innenfor norsk skogbruk. Webinaret vil gi oss informasjon om funn som er gjort så langt i prosjektet.

Dette prosjektet ledes av NIBIO, og er et er et samarbeid med NMBU, tømmeromsetningsorganisasjonene, Skogkurs samt flere utenlandske forskningsmiljøer. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom BIONÆR-programmet.

På webinaret skal følgende program presenteres:

 • Introduksjon v/Ingeborg Anker-Rasch, Norges Skogeierforbund
 • Kort introduksjon til PRECISION-prosjektet v/Rasmus Astrup, NIBIO
 • Biologi og behandling av rotråte v/Ari Hietala, NIBIO
 • Innsamling av data om rotråte med hogstmaskin: en praktisk introduksjon v/Mathis Lunde, Skogkurs
 • PAUSE PÅ 15 MIN
 • Presis stedfesting av trær med hogstmaskin v/Lennart Noordermeer, NMBU
 • Status: Deteksjon av råte ved bruk av fjernmålingsdata v/Terje Gobakken, NMBU
 • Bruk av innsamlede råte data til utvikling av bestandkart over råte og bonitet v/Simon Berg, NIBIO
 • Bruk av råte og bonitetskart til støtte valg av skogbehandlingsstrategi v/ Rasmus Astrup, NIBIO
 • Erfaringer med presisjonsplanting i råteutsatte bestand v/Kjersti Holt Hanssen, NIBIO
 • Spørsmål og diskusjon (30 min) 

Praktisk informasjon

Påmelding til webinaret gjør du via linken til høyre i artikkelen. Du kan også lese mer om prosjektet på hjemmesiden deres, som du også finner til høyre. SKOGKURS bidrar med den tekniske gjennomføringen, og selve webinaret vil avholdes på Teams. Ved påmelding vil du motta en bekreftelse på e-post, og dagen før arrangementet får du tilsendt en e-post med link til selve arrangementet.

Vel møtt!