Presenterte Shelterwood på Zero-konferansen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Presenterte Shelterwood på Zero-konferansen

Olav Veum fra Norsk Skogkapital var i dag blant innlederne på Zero-konferansen, under et seminar om sirkulær bioøkonomi. Her presenterte han skognæringens satsing på det nye finansselskapet Shelterwood.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Shelterwood AS er navnet på et helt nystartet investeringsselskap som skal få fart på skog- og trenæringen i Norge. Selskapet, som ble stiftet i oktober i år, er opprettet i et samarbeid mellom Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog.

Olav A. Veum er styreleder for Norsk Skogkapital, en av stifterne bak Shelterwood, og var i den rollen invitert til Zero-konferansen i dag (7. november), for å fortelle mer om det nye investeringsselskapet. Olav Veum er for øvrig også styreleder i AT Skog, samt styreleder og fungerende administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

– Shelterwood vil bli et viktig verktøy for å skaffe risikokapital til skogbaserte industriselskaper med innovative produkter eller ideer. Industrien i verdikjeden skog- og tre har lenge hatt mange gode ideer, men vi har manglet finansiell styrke til å løfte prosjektene fra idestadiet til etterspurte kommersielle produkter, innledet Veum.

Han fortalte videre at Shelterwood har fått opp en investeringskapital på 50 millioner NOK og at målet i første omgang er å få til mellom 5-10 investeringer.

– Kapital er nødvendig for å få til investering i ny og fornybar produksjon og dermed nødvendige endringer i verdikjeden. Skogsektoren representerer fantastiske muligheter i lavutslippssamfunnet, men vi har slitt med å få ny industri opp å stå fordi vi har manglet kapital, forklarte han.

Seminaret der Veum holdt sitt innlegg hadde sirkulær bioøkonomi som tema. Her er noen av tilhørerne.

 

Norsk Skogkapital, som altså er en av stifterne bak Shelterwood, er et selskap som er opprettet og eid av norske skogeier gjennom skogeierlagene Allskog, AT Skog, Glommen Skog, Mjøsen Skog og Viken Skog.

– Hvorfor skal så skogeierne engasjere seg som investorer i bioøkonomien, spurte Veum retorisk, før han svarte selv:

– Blant annet fordi vi ønsker å bidra til en høyere utnyttelse av norske bioressurser og fordi bærekraftige løsninger og produkter må til for at vi skal løse de klimautfordringene vi står overfor.  Nær 90 % av skogen i Norge er eid av private skogeiere som gjennom sine investeringer og utnyttelse av skogen sin, ønsker å bidra til en lønnsom verdikjede.

– Skogeierne i Norge har en lang historie for å ta et industrielt eieransvar. Dette gjør vi fordi vi er avhengig av at industrien som bruker skogen som råvarer driver lønnsomt og kan utvikle seg. En lønnsom norsk industri er den viktigste faktoren for å øke produksjonen fra skogen, og dermed skogeiernes inntekter over tid, forklarte han.

Veum pekte på at både Sverige og Finland allerede er i ferd med å investere massivt i ny skog- og biobasert industri, og at vi i Norge sliter med å holde følge.

– Dette henger blant annet sammen med at vi har vanskeligere tilgang på kapital, sa han, og oppsummerte sitt innlegg med å gjenta at Shelterwood er et første men viktig skritt på veien til å bedre kapitalsituasjonen for ny treindustri og nye biobaserte produkter utviklet fra norsk trefiber.

 

En lønnsom norsk industri er den viktigste faktoren for å øke produksjonen fra skogen, og dermed skogeiernes inntekter over tid. Olav A. Veum

 

Ifølge Veum er det særlig tre sektorer som peker seg ut for en slik framtidig satsing.

  1. Bygg- og anlegg:
    – I byggsektoren er trebaserte løsninger i vinden som aldri før og det bygges stadig større og høyere boliger og næringsbygg i tre og massivtre. Her kan tre erstatte stål og betong, noe som vil gi betydelige klimagevinster, kommenterte Veum.
  2. Bærekraftig fôrproduksjon: 
    Her viste Veum til forskning som er i gang med mål om å utvinne proteiner fra trefiber, og å benytte disse til innblanding i både dyre- og fiskefôr.
  3. Bioplastløsninger:
    – Verden står foran store utfordringer med å fase ut den massive bruken av plast. Her kan framtidige bioplastløsninger basert på trefiber være en del av løsningen, fastslo Veum.