Prisen på massevirke økte 17% - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Prisen på massevirke økte 17%

Prisen på massevirke økte med 17% i 3. kvartal 2019, melder SSB. I samme periode falt prisen på sagtømmer med 2%. Den generelle prisstigningen på tømmer fra 3. kvartal 2018 til i år var 2,9%.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

SSB har i dag lagt fram statistikk for tømmeromsetningen i 3. kvartal 2019. Tallene deres viser blant annet at massevirkeprisen økte med 17%. I gjennomsnitt fikk skogeierne 346 kroner per kubikkmeter, noe som er 46 kroner mer enn i 3. kvartal 2018.

Mer detaljert, gikk gjennomsnittsprisen for massevirke av gran opp med 16%, og for furu med 22% i 3. kvartal 2019. Skogeierne fikk 348 kroner per kubikkmeter for grantømmer til massevirke og 341 kroner for furutømmer til massevirke.

Prisen på sagtømmer for gran og furu gikk derimot ned, henholdsvis 2% for gran og 0,4% for furu. Det gir en pris til skogeier på 514 kroner per kubikkmeter for gran og 474 kroner per kubikkmeter for furu, skriver SSB.

Den samlede gjennomsnittlige økningen i tømmerprisene generelt fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal i år, var på 2,9%.

Avvirkningen økte 5%

De foreløpige tallene for skogavvirkning for salg, viser at det ble avvirket 2,5 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 3. kvartal 2019. Dette er en vekst på 5% sammenlignet med 3. kvartal 2018. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,1 milliarder kroner, noe som er en økning på 8%.

32% går til eksport

Det ble eksportert 803 000 kubikkmeter tømmer i 3. kvartal 2019. Det vil si at 32% av avvirkningen ble eksportert dette kvartalet. Sammenlignet med 3. kvartal 2018 er det en nedgang på 17 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 64% av eksporten.