Pristopp i fjor vinter - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Pristopp i fjor vinter

Høyeste tømmerprisen var nådd vinteren 2019 og har gått nedover siden. – Mye tyder på at pristoppen er nådd denne gangen, sier Per Gullbrand Solli i Landbruksdirektoratet.

Selv om prisene flater ut ble 2019 er rekordår i skogbruket. Skogeierne solgte over 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det er over to prosent mer enn i 2018 og i siste tiårsperiode har volumet økt år for år. Tømmeret har en bruttoverdi på over 4,8 milliarder kroner for skogeierne.

Gjennomsnittlig tømmerpris var på 430 kr/m3, også dette høyere enn noen gang tidligere. Økningen fra 2018 er på hele 6 prosent.

Den månedlige tømmerprisen lå imidlertid på det høyeste vinteren 2019 og har etter det hatt en nedadgående trend. -Tømmerprisen varierer med etterspørselen etter trelast, kartong og papir, og mye tyder på at pristoppen er nådd for denne gangen, kommenterer seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet.

Kilde: Landbruksdirektoratet

Det er tømmer av gran som oppnår den høyeste gjennomsnittsprisen. Samtidig er det dette sortimentet som har hatt størst prisnedgang gjennom siste halvdel av 2019.

Det er på Østlandet vi har mest skog og det er her det hogges mest. De nye fylkene Innlandet og Viken står til sammen for 2/3 av hogsten. Men hogsten øker mest i Vestlandsfylkene, her er det en økning på 14 prosent fra 2018. I Trøndelag er hogsten derimot redusert noe de senere årene.

Kilde: Landbruksdirektoratet