Produksjonsforskningen fram i lyset - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Produksjonsforskningen fram i lyset

Landbruks- og matdepartementet sitt budsjett for 2020 viser økt fokus på produksjonsforskning i skogbruket.

Skognæringen har gått gjennom store endringer de siste 40-50 årene, både med hensyn til driftsformer, klima og rammebetingelser. Disse endringene har derfor ført til et behov for å revitalisere produksjonsforskningen, med spesielt behov for å etablere nye langsiktige forsøksfelt. Flere av disse feltene har blitt hogd eller på andre måter gått ut av forskningsbruk. Skogeierorganisasjonene tok til orde for å løfte produksjonsforskningen i skogbruket fram i lyset, og det har gitt resultater.

– Råd og veiledning til skogeiere gis på bakgrunn av forskningsresultater, og da er vi avhengige av å sikre at kunnskapen holdes oppdatert og er så tydelig som mulig for å kunne drive en kunnskapsbasert forvaltning, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Ingeborg Anker-Rasch. Det er derfor positivt å se at dette gjenspeiles i det foreslåtte budsjettet, der departementet legger til rette for at NIBIO kan etablere nye langsiktige forsøksfelt framover.

Budsjettet viser at produksjonsforskning blir bevilget 1 million kroner. Dette gjøres derimot kun gjennom en teknisk endring i budsjettet, og innebærer ingen friske midler. Likevel vitner det om at budskapet er mottatt, og at produksjonsforskning i skogbruket har rykket opp på agendaen.