Prøveordning for 74 tonns tømmervogntog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Debatt

Prøveordning for 74 tonns tømmervogntog

Skogbruk og treindustri er viktig for Innlandet. Skognæringen konkurrerer i et internasjonalt marked, og effektivisering og utvikling er avgjørende for at næringen skal opprettholde sin konkurranseevne, skriver Gunnar A. Gundersen og Dag Skjølaas i dette innlegget.

Anslagsvis 20 prosent av kostnadene i skognæringen er knyttet til transport. Stortinget vedtok i 2017 at det skal gjennomføres en prøveordning med tømmervogntog med totalvekter opp til 74 tonn. Dersom prøveordningen bekrefter det vi tror, vil vi kunne transportere mer med færre turer, lavere klimautslipp og lavere kostnader, og uten økt slitasje på vegnettet.

Ulike kombinasjoner av 3- og 4-akslede tømmerbiler og 4- og 5-akslede tømmertilhengere vil bli utprøvd. Tillatte totalvekter vil variere fra 65 til 74 tonn.

Prøveordningen skal gjennomføres i Innlandet. Fylkestinget har allerede vedtatt å åpne fylkesvegnettet i 8 kommuner fra Kongsvinger i sør til Trysil og Stor-Elvdal i nord. I tillegg kan prøveområdet bli utvidet med Løten, Hamar og Stange.

Vegslitasje, utslipp og driftsøkonomi vil bli fulgt opp svært tett, men ut fra det vi vet er det vekt pr aksling som har størst betydning for slitasje på vegnettet. Med flere aksler og flere hjul kan totalvektene økes uten av slitasjen øker. Både de beregningene som vi har gjort og de beregningene som er gjort i Sverige, viser at bruk av 9-akslede vogntog med totalvekt opp til 74 tonn vil gi mindre slitasje på vegnettet enn 7-akslede vogntog med 60 tonn som brukes i dag. Erfaringer fra Sverige tilsier at drivstoffbruket per transportert enhet vil kunne reduseres med ca 10 prosent.

Finland og Sverige har allerede økt tillatte totalvekter for 9-akslede tømmervogntog til hhv. 76 og 74 tonn. Vi mener at 8- og 9-akslede tømmervogntog er godt egnet for norske forhold, og at tilrettelegging for bruk av slike vogntog er framtidsrettet. Derfor håper vi at kommunene i prøveområdet vil åpne aktuelle kommunale veger for denne prøveordningen.

Gunnar A. Gundersen, næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog

Dag Skjølaas, rådgiver i Norges Skogeierforbund