Registreringsplikt for tømmervogn? - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Registreringsplikt for tømmervogn?

Er ei tømmervogn registreringspliktig? Og i så fall, hvor langt tilbake gjelder det kravet, og gjelder det også andre typer vogner? Nå skal landbruket og myndighetene møtes for å avklare dette.

Problemstillinga har eksistert i mange år, og det har vært gjort ymse tilnærminger for å nøste i floken. Imidlertid har lite skjedd, ut over at tilfeldige tømmervogner i noen distrikter har fått kjøreforbud fordi de mangler skilt. En slik situasjon er ikke holdbar.

Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, Norges Skogeierforbund og Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening bestemte seg derfor tidligere i år for å ta enda mer kraftfullt tak i tematikken. Nå er det bestemt et møte mellom partene og Vegdirektoratet i løpet av mai, for å drøfte situasjonen.

– Vi vil ha en avklaring på hvordan dagens regelverk skal forstås, enkelt sagt få klarhet i hvilke typer vogner som er registreringspliktige. Det er også naturlig å spørre seg om gjeldende regelverk er hensiktsmessig, sier Amund Johnsrud i Norges Bondelag.

– Det er også naturlig å se norsk regelverk opp mot reglene i nabolandene. Vi vil ikke fire på kravene til sikkerhet, men det må være forutsigbart om du kan kjøre med eller uten skilt på tømmervogner, og de tusenvis av andre vogner som kan komme i samme kategori, sier Jogeir M. Agjeld fra Norsk Landbruksrådgiving.

– Alle parter vil tjene på at vi forstår regelverket på samme måte, og at vi kommuniserer ut dette slik at det ikke oppstår tvil. Innenfor det som er nødvendig for å ivareta trafikksikkerheten, må regelverket tolkes på en smidig måte som ikke legger unødige hindringer i vegen for næringsvirksomhet i landbruket. Derfor ser vi fram til å møte Vegdirektoratet nå i mai, sier Dag Skjølaas i Skogeierforbundet.