Regjeringen overser den enkleste formen for økt karbonopptak - skogplanting - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Regjeringen overser den enkleste formen for økt karbonopptak - skogplanting

Det er svært skuffende at regjeringen velger bort den enkleste formen for økt karbonopptak, nemlig skogplanting, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund i en kommentar til forslaget til statsbudsjett for 2020.

‐ Skogplanting blir gjentatte ganger løftet fram som et viktig klimatiltak.  I rapporten fra FNs klimapanel om klimaendringer og landarealer som ble lagt fram i sommer, er skogplanting på arealer sentralt i de fleste scenarioer som begrenser oppvarmingen til 1,5 grader. Arealene i scenarioene omfatter skogplanting tilsvarende størrelsen til Australia. Norge er et av de landene som har best mulighet for å plante mer skog. Det er derfor svært viktig at Norge tar dette ansvaret og satser på skogplanting, sier Skorge.

Regjeringen satte i gang et pilotprosjekt for planting av skog på nye arealer i 2015. Prosjektet ble gjennomført i Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland og gikk over tre år. Hvis hele prosjektet gjennomføres fullt ut, vil meropptaket av CO2 i år 2050 ifølge Miljødirektoratet være 1,8 millioner tonn CO2 i året. Det forutsetter at det plantes 50 000 dekar i året. Både Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet sto bak sluttrapporten, som konkluderte med at skogplanting er et godt klimatiltak.

‐ Skogplanting vil gi økt CO2-opptak og økt biomassetilgang, og representerer løsninger som vi vet at verden sårt trenger. Da holder det ikke at regjeringen nå forsatt utreder skogplanting. Vi trenger handling nå, sier Skorge.