Regjeringen Solberg overser distriktene i ulvesaken - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Regjeringen Solberg overser distriktene i ulvesaken

Klima- og miljødepartementet stanser ulvejakten. Kun få timer før jakten startet, kom vedtaket som stanser felling i Mangenreviret og Rømskogreviret. Kun Letjennareviret kan tas ut.

Klima- og miljødepartementet har behandlet klager på rovviltnemndenes vedtak om å felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen. På formiddagen nyttårsaften, kun få timer før jakten startet, kom vedtaket som stanser felling i Mangenreviret og Rømskogreviret. Kun Letjennareviret kan tas ut.

I den offisielle tellingen i juni 2019 var det registrert 5 helnorske ynglinger og yngling i 6 grenserevirer som teller med en faktor på 0,5. Totalt utgjør dette 8 ynglinger i Norge i 2019. Bestandsmålet vedtatt av Stortinget er på 4-6 hvorav 3 skal være helnorske. Når bestandsmålet er oppfylt, har Rovviltnemdene myndighet til å fatte vedtak om felling.

Rovviltnemdene i ulvesonen vedtok tidligere i høst å felle tre ulveflokker i revirene Mangen, Rømskog og Letjenna. Nå har Solberg-regjeringen overprøvd rovviltnemdene for tredje år på rad. I 2016 påsto Vidar Helgesen at man ikke hadde hjemmelsgrunnlaget for felling i ulvesonen, hvor det ikke er beitedyr. Stortinget har etter dette presisert lovteksten, men regjeringen velger likevel å overprøve rovviltnemdenes vurderinger av den belastningen det er å ha ulv for både utmarksnæring og lokalsamfunn.

Rovviltnemdene ble opprettet for å dempe konflikten rundt rovviltforvaltningen, samt å gi lokal og regional forankring til beslutninger. At regjeringen Solberg gang på gang overprøver rovviltnemdenes vedtak skaper betydelig frustrasjon for de som lever med konsekvensene av regjeringens ulvepolitikk, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge.

Omgjøringen av vedtaket kommer på tross av at Miljødirektoratet mener at man vil oppnå bestandsmålet påfølgende år også med det uttaket som var vedtatt av rovviltnemndene.

I Rovviltforliket og med bestandsmålet har Stortinget gjort avveiingen mellom hensynet til å ivareta bestanden av ulv på den ene siden, og ivaretagelse av andre brede offentlige interesser på den andre siden. Et bredt flertall på Stortinget har også understreket at «slike avveininger gjort av et flertall på Stortinget skal være styrende for den bestandsforvaltningen av ulv som rovviltmyndigheten har ansvar for».

I Regjeringens vedtak trekkes det ikke frem vesentlige forskjeller i skadepotensiale eller andre samfunnsinteresser som skulle tilsi forskjellig hjemmelsgrunnlag for felling av Letjennareviret og de to revirene hvor jakten avlyses, Mangenreviret og Rømskogreviret.

Regjeringen viser nok en gang at de ikke ønsker å benytte det juridiske handlingsrommet som finnes for å bringe ulvebestanden i samsvar med Stortingets vedtatte bestandsmål. Dette er en politisk beslutning som bidrar til at ulvebestanden øker og konflikten eskalerer, sier Skorge