Regjeringen verner 22 nye skogområder - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Regjeringen verner 22 nye skogområder

Regjeringen har vernet 22 nye skogområder i åtte fylker. Vernet omfatter 113 kvadratkilometer skogareal, omtrent 47 kvadratkilometer produktiv skog.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

De 22 skogområdene som vernes ligger i fylkene Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Østfold og Hedmark. Områdene er utelukkende privateid og eierne er tilbudt vern mot erstatning fra staten i henhold til frivillig vern ordningen.

Fire av områdene er vurdert til å ha nasjonal verneverdi, mens flere er vurdert i øvre del av regional verneverdi. Det melder Miljødirektoratet.

De 22 områdene inneholder viktige naturtyper som Norge har et spesielt ansvar for, ikke minst forekomster med edellauvskog og områder med stor variasjon av ulike barskogtyper og med en rekke truete og sjeldne arter.

Fra gammel furuskog med 31 rødlistearter i Møre og Romsdal, edelauvskog på Sør- og Vestlandet, kalkskog i Telemark, ravinedaler i Østfold til «urskognær» furuskog med 47 rødslistearter i Hedmark.

Også i areal er variasjonen stor, fra 62 dekar i Spydeberg til ca. 43 000 dekar i Stor-Elvdal.

– Det er veldig flott at mange private skogeiere tilbyr frivillige vern av skog med viktige verneverdier. Uten deres innsats hadde ikke det ikke vært mulig å få til så mye skogvern som vi nå har klart, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Cirka 470 skogområder er vernet som en følge av samarbeidet mellom miljøvernmyndigheter og skogeierorganisasjonene om frivillig vern. Regjeringen har et langsiktig mål om 10 prosent av Norges skogareal.

I neste utgave av Magasinet Skog (nr. 1 2019) kan du lese en større artikkel om Frivillig Vern og hvordan ordningen fungerer.