Rekord i tømmervolum og planting i AT Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Rekord i tømmervolum og planting i AT Skog

AT Skog har i 2019 omsatt 1 540 000 kubikk tømmer, som er ny rekord. Etter hogst plantes ny skog og medlemmene i AT Skog plantet 4 millioner nye trær i fjor.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Den positive økonomiske utviklingen AT Skog har hatt de siste årene, fortsatte også i 2019.

Kraftig vekst som følge av fusjon

Totalomsetningen i 2019 var 1 milliard kroner. Driftsresultatet ble 9,1 millioner kroner, EBITDA ble 14,3 millioner og resultat før skatt 32,5 millioner kroner. Sammenlignet med 2018 har AT Skog hatt en omsetningsvekst på drøyt 220 millioner kroner, eller 28 %. Veksten skyldes i all hovedsak fusjonen med Vestskog. Driftsresultatet i 2018 var 15,0 millioner kroner, EBITDA, 19,0 millioner kroner og resultat før skatt 21,9 millioner kroner.

Anders R. Øynes og Olav A. Veum er fornøyd med resultatet for 2019 i AT Skog. Foto: Roar Ree Kirkevold.

– Vi legger bak oss ett år med rekord i omsatt tømmervolum og i sum et svært godt økonomisk resultat. Fokuset vårt videre er å utvikle selskapet til en effektiv og markedsbasert aktør med gode relasjoner nasjonalt og internasjonalt. Fortsatt er det viktig at vi har en sterk lokal forankring. Sammen med et bredt nettverk av kunder, danner den lokale forankringen basis for en positiv verdiutvikling for medlemmene, sier adm.dir. Anders R. Øynes.

26,9 millioner til medlemmene

Medlemmer i AT Skog har mottatt 26,9 millioner kroner i stordriftstillegg, andelseiertillegg og andre tillegg i 2019. Dette er 7,0 millioner kroner høyere enn i 2018. Med bakgrunn i medlemmenes samhandel i 2016, 2017 og 2018, ble det utbetalt 25,0 millioner kroner fra etterbetalingsfond i november.

– Store billeangrep i Europa har skapt en overskuddssituasjon av tømmer, men like fullt har vi klart å komme ut av året med et rekordhøyt volum og et godt økonomisk resultat. I tillegg har vi økt markedsandelene våre totalt sett. Bakgrunnen for dette er den styrken vi har i fellesskapet i en stor og slagkraftig organisasjon, som nå strekker seg langs store deler av kysten i Sør – Norge, sier styreleder i AT Skog, Olav A. Veum.

I 2019 viser de fleste tilknyttede selskapene positive resultater og bidro samlet med 4,4 millioner kroner, mot 3,3 millioner kroner i 2018. Årsresultatet til konsernet utgjorde 32,3 millioner, som er 7,7 millioner kroner bedre enn 2018.

Utover første kvartal i år har koronapandemien også preget AT Skogs drift. AT Skog har vist seg godt rustet for slike brå endringer med aktiv bruk av digitale løsninger. Å være en aktiv skogeier og medlem av AT Skog krever ikke fysisk kontakt eller oppmøte. De digitale løsningene styrker en-til-en-kommunikasjonen med hver enkelt skogeier og vil kunne skape større aktivitet hos nye generasjoner av skogeiere. Framover vil det fortsatt være svingninger i markedet og evnen til å håndtere dette blir spesielt viktig. Det grønne skiftet innebærer ikke at vi skal gjøre nye ting, men gjøre det vi allerede gjør på en ny og smartere måte.