Rekordhøy aktivitet i et nervøst tømmermarked - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Rekordhøy aktivitet i et nervøst tømmermarked

Pristoppen på tømmer ble nådd i 2018. Enorme billeangrep i Europa og høye lagre hos industrien presser prisene, men Viken Skog kjører på. Aldri har de solgt mer tømmer, plantet flere trær og ryddet mer […]

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Torsdag 14. november samlet Viken Skog over 140 skogeiere i det åpne og tradisjonsrike Oslomøtet. Tross skyer i markedshorisonten, klarte de å vise både medlemmer og interesserte at skogen er en viktig del av den grønne fremtiden, og at industrien har sagt at de skal kjøpe like mye sagtømmer og massevirke i 2020 som tidligere. Fire av ti tømmerstokker eksporteres ut av landet, så skogen er absolutt en del av et internasjonalt marked.

Rekord, rekord, rekord

Viken Skog har mye positivt å fortelle fra driften i år. Ny rekord i avvirkning: 2,5 millioner kubikk tømmer forlot stubben. Det er «all time high» og 5% over fjoråret.

Så plantet de 9,5 millioner planter. Også det er rekord, og 22% over fjoråret. I tillegg er alle enige om at planting rett og slett fort kan være nærmest bortkastet hvis du ikke følger opp med ungskogpleie. Altså å fjerne uønsket vegetasjon og regulere avstanden på granene før du får inntekter av det du tar ut. Viken Skog har i år drevet ungskogpleie på 33 000 dekar, noe som er hele 65% høyere enn 2018.

Daglig leder Tor Henrik Kristiansen hadde grunn til å skryte av sine ansatte. Det gjorde han også, og oppfordret alle skogeiere med mye kunnskap og årelang erfaring om å bruke kunnskapen sin på å hjelpe de nye, og ikke forsøke å sette dem fast i detaljjungelen.

Biller, orkan og Trump

Stig Hellerud er suply chain manager i Viken AT Markets, som i år eksporterer rundt 800 000 kubikkmeter tømmer. Det meste går til Sverige, men også Tyskland er et stort marked. Sagtømmerandelen av eksportvolumet ligger på rundt 60%.

– Europeerne sluttet å regne på hva barkbillene har drept i Mellom-Europa da de passerte 100 millioner kubikkmeter, og oppå det kommer store volumer av stormfelt tømmer, fortalte Hellerud.  Alle disse verdiene, både i Tyskland og i Sverige, må avvirkes og lagrene hos industrien har praktisk talt vært fulle.

Nå ser det litt bedre ut, og det fine er at alle underliggende trender viser sunn vekst fortsatt. Det bygges i tre og det brukes trevirke mer enn noen gang både her hjemme og ute i verden.

Hellerud merker også at president Donald Trump er på jobb. USAs handelskrig med Kina og britenes famling med brexitavtalen gjør at norske grantrær vaier i mer enn vinden over skogen. Likevel opplevde skogeierne at Hellerud smilte i skjegget.

– Vi håper at vi nærmer oss prisbunnen, og det kan virke som om både priser og markedet flater ut fremover, sa han.

Det er et krevende men ikke urovekkende marked både i Norge og ute i verden, sa supply chain manager i Viken AT Markets, Stig Helland og salgssjef i Viken Skog, Heidi Tandberg.

Hjemmemarkedet

Her hjemme er også industriens lagre fullere enn før, men bruken av tre er svært god. Salgssjef Heidi Tandberg i Viken Skog innrømmet at dagens marked er krevende, men de norske sagbrukene holder koken, så det er ingen grunn til panikk.

Spennende er det å merke seg at Borregaard nå får igjen gode penger fordi markedet ønsker vaniljesmaken levert av grantømmer og ikke fossil olje.

Svenskene ser i større grad på eksport av sagtømmer til Norge, og i et marked som har overskudd av råvarer, blir konkurransen tøffere enn for kort tid siden da det klart var råvareunderskudd.

Helt opp til i fjor eksporterte vi mye annensortering av sagtømmer som pallevirke til Tyskland. Nå har den norske sagindustrien funnet ut at dette er produkter de selv kan ta ut gevinsten av.

Som Viken styreleder Olav Breivik sa, så øker inntjeningen på tømmeret med ti-gangeren når vi bruker virket i Norge.

Furu

Tandberg presiserte at det er grantrærne som billene i Europa spiser. Furutømmeret klarer seg bra i den sammenhengen, men kun tre av våre 21 største sagbruk skjærer furu, så også dette markedet må håndteres med langsiktighet. – I det store bildet er det sagtømmer av god kvalitet som går best, fortalte hun.

På Oslomøtet fortalte også veiplanlegger Fredrik Løvenskiold med særdeles tydelige bilder hvor viktig det er å ha kuven i orden. Alle skogsbilveiene burde ha et veilag med klare vedtekter og penger på budsjettet, pluss intakt kuv på veien.

Kuven må være intakt, slo veiplanlegger Fredrik Løvenskiold fast. Har du et kuvproblem, kan du kontakte han hos Viken Skog.

Den som forlot møtet uten å få med seg at Even R. Bergseng mener at hvis du ikke driver ungskogpleie, så vil tilveksten hemmes med opptil 15 år, hadde enten allerede gått hjem eller var uimottagelig for eksterne inntrykk.

Bergseng var nemlig krystallklar på at du som skogeier får både mer penger og større glede hvis du følger opp skogen din etter planting. Du behøver ikke gjøre jobben selv engang. Viken Skogs apparat er et tastetrykk unna.

Aktiv bruk er bedre enn vern

Administrerende direktør Per Skorge i Norges Skogeierforbund snakket om at aktiv bruk av skogen i de fleste tilfeller var bedre for miljøet enn varig vern. Han henviste til hva fagfolkene også hadde kommet frem til. Dette er et spennende, og ikke minst viktig, tema som du som skogeier bør ha en viss oversikt over i møte med folk utenfor bransjen.

Operativ sjef i Thermowood (som selger bygninger i TEWO-massivtre), Erland Lundby fortalte at de gikk fra en kapasitet på én enebolig i uken til én om dagen i sin nye høyteknologiske fabrikk i Hurdal – og det med den samme bemanningen. Fra mai neste år skal de utvide igjen slik at de kan bruke tømmer fra Norge, og ikke finsk gran, som fraktes og kjøpes via Østerrike, slik de gjør nå.

Det er altså mye bra og spennende som skjer i tømmerbransjen. Bruk vinteren til å gå på møter du også. I tillegg til kunnskap, blir du kjent merd andre, og det skal mye til at du ikke blir inspirert til å skjøtte skogen din enda mer aktivt.

Maja Nilsen vant en flunkende ny sikringsradio. Flere gikk hjem med fine premier.