Rekordomsetning i Mjøsen Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Rekordomsetning i Mjøsen Skog

Mjøsen Skog endte på 634 millioner kroner i totalomsetning i fjor. Det er den høyeste omsetningen bedriften har hatt noen gang.

Det har vært høy aktivitet både på tømmeromsetning, skogsdrifter og skogkultur i Mjøsen Skogs område i fjor. Størst var økningen innen skogkultur (plantesalg, planting, markberedning, ungskogpleie og gjødsling). Der økte omsetningen med rundt 25 prosent, sammenlignet med året før.

‐ Det mest gledelige i 2016 er at vi har hatt god aktivitetsøkning, ikke bare på tømmeromsetningen, men også på investeringer i framtidsskogen, sier administrerende direktør i Mjøsen Skog, Erik A. Dahl.

Årsresultatet ble 13,4 millioner kroner før skatt. Driftsresultatet ble 5,9 millioner kroner, etter bonusutbetalinger til andelseierne på 9,7 millioner kroner. Finansresultatet er 7,5 mill. Utbytte fra Moelven er den viktigste inntektsposten i finansresultatet.

‐ Resultatet viser at vi har bra kontroll selv med en mer sammensatt kundeportefølje i tømmeromsetningen, der vi selger til mange industrikunder både i Norge og Sverige. Vi ender med et driftsresultat noe bedre enn budsjettet, sier Dahl.

Mjøsen Skog omsatte 1 165 000 kubikkmeter tømmer i 2016, som er over 100.000 kubikkmeter mer enn året før.

‐ Vårt oppdrag er å sørge for at skogeier sitter igjen med høyest mulig rotnetto for tømmeret etter skogsdriften. Det vil si å sitte igjen med mest mulig penger etter at skogsdriften er utført og tømmeret er levert til industrikjøperen. Vi driver så effektivt som det går an, og har sterk fokus på at treet deles opp (apteres) optimalt. Dette følger vi tett, for her kan det kappes vekk store verdier for skogeier dersom rutiner og system ikke er på plass, sier Dahl.

‐ Samtidig ønsker vi å utvikle Mjøsen Skog som et godt redskap for skogeierne gjennom sunn forretningsdrift og gjennom å skape et selskap med utviklingskraft, sier Dahl.

‐ Vi tar sikte på å komme ut med et lite plussresultat på en halv til en prosent av omsetningen, og det er der vi har endt i 2016.

I resultatet er det for øvrig inkludert 9,7 mill. kroner i bonus på tømmerleveranser fra andelseierne. Dessuten får andelseierne forrentning på sine andelsinnskudd i Mjøsen Skog i form av 3,5 prosent på ordinære andeler og 4,5 prosent på tilleggsandeler, hvis årsmøtet vedtar styrets forslag.