Rekordpriser og rekordhogst i året som gikk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Rekordpriser og rekordhogst i året som gikk

Da Per Olav Løken så utviklingen av tømmerprisene bestemte han seg for å hugge tre ganger så mye i 2018. – Det kunne jeg gjøre fordi jeg driver skogen langsiktig, sier Løken.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Løken anslår at han på grunn av de rekordhøye tømmerprisene tjente cirka 20 prosent mer på hogsten sin i 2018, enn om han hadde hugget stort året før.

Ved årsskiftet 17/18 ble det stadig snakket mer økning i tømmerprisene. 2018 ble et rekordår både med tanke på tømmerpriser og hogstvolum.

–  Det ble hogget mye overalt, og det var vel først og fremst maskinkapasitet det stod på, sier Løken som eier 6000 mål med grandominert høybonitetsskog i Heradsbygd litt sør for Elverum.

Han valgte å ta ut tre ganger så mye tømmer i 2018, som han vanligvis tar ut.

– Jeg har en tilvekst som tilsier 3000 kubikk uttak. Vanligvis har jeg hogget cirka 2500 kubikk i året, men i 2018 har jeg valgt å ta ut mer på grunn av de gode prisene, forteller Løken.

Slike valg er enkle å ta når man driver skogen langsiktig og har god oversikt over hogstmoden skog, mener Løken.

– Hogsten var planlagt sammen med skogbruksleder for cirka tre år siden, så da jeg så den gode utviklingen var det bare å kjøre på. I og med at jeg har lagt litt under tilveksten hvert år, tåler skogen fint et litt større uttak ett år innimellom, sier Løken som har hugget mellom 6000-7000 kubikk med gran.

Fremdeles gjenstår litt som skal tas som vinterhogst i disse dager.  Løken vil ikke røpe prisene han har fått, men peker på at både prisen på sagtømmer, slip og energivirke er bra om dagen.

–  Jeg fikk også en høy andel sagtømmer, noe på grunn av det nye testreglementet for innmåling som er i gang ved Moelven Våler, sier Løken som anslår at hogsten gav en andel på cirka 70 prosent sagtømmer.

Det er det tømmeret som er aller best betalt.

–  Men i eldre granskog slipper du ikke unna råte, så det ble også noe tørrgran som går til energi, påpeker Løken.

Løken anslår rotnetto, altså det han sitter igjen med etter at alle kostnader er trukket fra, til å havne på cirka 430 kroner kubikken.

–  For ett år siden lå den på 330 kroner, med andre ord har jeg tjent cirka 20 prosent mer på hogsten min i 2018, enn jeg ville gjort for bare ett år siden.

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det er flere som har tenkt som Løken. Avvirkningen ble rekordhøy på landsbasis. Tall for november viser at det ble hugget 971 000 kubikkmeter tømmer denne måneden, mens det ble hugget 891 000 kubikkmeter i november 2017. Rett etter sommeren lå avvirkningen jevnt med fjoråret til tross for tørken, men god hogst på slutten av året gav nye rekordtall i skogen.

Også prisene peker oppover og gjennomsnittsprisen på tømmer var 426 kroner per kubikkmeter i september og oktober, noe som er 18 prosent høyere enn i 2017 på samme tid.