Relevante tilskudd for deg som skogeier - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Relevante tilskudd for deg som skogeier

Planlegger du å gjennomføre tiltak i skogen din? Ta en titt på dette!

Her får du oversikt over ulike tilskuddsordninger.

Dersom du ønsker mer informasjon, kan du kontakt skogbrukssjefen i din kommune.

Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

Lenke: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-gjodsling-av-skog-som-klimatiltak

Frist: 15.september

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Lenke: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-miljotiltak-i-skog

Frist: 01.oktober

Tilskudd til opprydding av vindfall etter storm og tilsvarende hendelser

Lenke: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-opprydding-av-vindfall-etter-storm-og-tilsvarende-hendelser

Frist: 01.november (søknadsfrist) og 25.november (anmodning om utbetaling)

Tilskudd til skogkultur

Lenke: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogkultur

Frist: Vanligvis rundt 1.desember

Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak

Lenke: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak

Frist: 1.september (vårplanting) og 25.november (høstplanting)