Reverserer kutt til skogvern - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Reverserer kutt til skogvern

Regjeringspartiene og SV er enige om revidert nasjonalbudsjett, og det blir ikke noe av det foreslåtte kuttet i bevilgningene til skogvern og restaurering av myr.

I regjeringens opprinnelige budsjettforslag ble det foreslått å kutte de to postene med henholdsvis 50 og 20 millioner kroner. Etter tre uker i forhandlinger med SV om et revidert nasjonalbudsjett, ble det tirsdag 14. juni klart at det ikke blir kutt likevel.

– Skogeierforbundet er fornøyde med at kuttet i skogvernbevilgningen reverseres. Det er stor interesse for frivillig skogvern blant landets skogeiere. Frivillig vern av skog er en prosess som tar flere år, og derfor er det viktig med forutsigbarhet i bevilgningene. De siste årene har det bygget seg opp en kø av områder som ligger klare til vern, og et kutt i bevilgningen ville gjort denne køen enda lengre, sier direktør for fagavdelingen i Norges Skogeierforbund, Hans Asbjørn Sørlie. 

Regjeringen og SV vil også øke ambisjonsnivået for biodrivstoff. I enigheten om verbalforslag fremmes følgende anmodning:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med tilsvarende modell som Sverige for Norge for avansert biodrivstoff, og snarest mulig utarbeide et rapporteringssystem for bruk av bærekraftig biodrivstoff utover omsetningskravet, som oppfyller bærekraftskriteriene for biodrivstoff, og som ikke inneholder biodrivstoff med avskogingsrisiko. Dersom Sverige i prosessen med EU-kommisjonen ikke får gjennomslag for den foreslåtte modellen, bes regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til ny modell.

– Det bra at regjeringen øker ambisjonsnivået for bruk av avansert biodrivstoff. Det vil kunne gi bedre rammebetingelser for industriutvikling av norsk trebasert biodrivstoff, sier Sørlie.