Reversering av dramatisk kutt til frivillig vern av skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Reversering av dramatisk kutt til frivillig vern av skog

SV og regjeringspartiene har blitt enige om å reversere tilnærmet hele det foreslåtte kuttet til frivillig vern av skog.

– Vi er fornøyde med at bevilgningen blir videreført på om lag samme nivå som de foregående årene, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Opprinnelig foreslo regjeringen mer enn å halvere bevilgningen til frivillig vern. Bevilgningen ble i budsjettforslaget til Arbeiderpartiet og Senterpartiet kuttet fra 435 millioner kroner til 200 millioner kroner. Resultatet etter forhandlingene med SV ble 424 millioner kroner til frivillig vern for 2023.  

Lang kø

Det er stor interesse blant skogeierne for å tilby skogområder til vern. Etter at ordningen med frivillig vern av skog ble innført på starten av 2000-tallet, har skogvernet i Norge blitt gjennomført med liten grad av konflikt. Siden oppstarten har nesten 750 områder blitt vernet frivillig. Vernet utgjør i dag over fem prosent av skogarealet.  

– Det er allerede lange ventetider for skogeierne for å få avklart og utbetalt erstatning ved frivillig vern. Et stort kutt ville økt ventetidene ytterligere og satt ordningen i et dårlig lys blant skogeierne som er nøkkelen i det frivillige vernet. Forutsigbarhet i bevilgningene er viktig for skogeiernes oppslutning og tilliten til ordningen, sier Skorge.