Sår tvil om konklusjonene i rapport som sammenligner tre og betong - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Sår tvil om konklusjonene i rapport som sammenligner tre og betong

I august publiserte Østfoldforskning rapporten «Klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner». Rapporten ble bestilt av Betongelementforeningen, og sammenlignet klimagassregnskapet for en kontorbygning i 4,8 og 16 etasjer. Rapporten har fått mye oppmerksomhet, og særlig konklusjonen om at betongkonstruksjonen i 16 etasjer hadde lavere klimagassutslipp enn trekonstruksjonen. Trekonstruksjonen kom best ut i beregningene for 4 og 8 […]

I august publiserte Østfoldforskning rapporten «Klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner». Rapporten ble bestilt av Betongelementforeningen, og sammenlignet klimagassregnskapet for en kontorbygning i 4,8 og 16 etasjer.

Rapporten har fått mye oppmerksomhet, og særlig konklusjonen om at betongkonstruksjonen i 16 etasjer hadde lavere klimagassutslipp enn trekonstruksjonen. Trekonstruksjonen kom best ut i beregningene for 4 og 8 etasjer. Basert på beregningene, konkluderte rapporten med at «det ikke er empirisk grunnlag for å hevde generelt at tre er mer miljøvennlig enn betong».

Skogeierforbundet engasjerte Sweco for å få en tredjepartsvurdering av Østfoldforsknings rapport. Sweco finner at det er en godt dokumentert og transparent rapport, men har flere grunnleggende innvendinger:

  • Trekonstruksjonen ville hatt lavere utslipp om man hadde tatt andre konstruksjonstekniske valg
  • Det stilles spørsmål ved beregnede materialmengder, og spesielt relatert til fundamentering av trekonstruksjonen i 16 etasjer
  • Effekten av karbonlagring er ikke synliggjort i rapporten. Dette er i tråd med vanlig metode for livsløpsanalyser, men lagringseffekten for tre gir et stort bidrag i tillegg til effekten av å erstatte betong/stål.

Den viktigste svakheten ved rapporten ligger imidlertid i forutsetningene for beregningene. Ifølge Sweco er studien basert på «et spesialtilfelle» der man har konstruert et tenkt bygg som er «lite optimalisert for tre». Konklusjonen i rapporten burde derfor være «at det finnes spesialtilfeller der trekonstruksjoner har høyere utslipp enn betongkonstruksjoner», skriver Sweco.

-Vi engasjerte Sweco for å få en grundig vurdering av Østfoldforsknings rapport, fordi vi stusset over konklusjonene. Funnene til Sweco viser at det var grunn til å se nærmere på denne rapporten, sier adm. dir. i Skogeierforbundet Per Skorge.

-Vi ser at etterspørselen etter tre som byggemateriale er sterkt økende, og jobber for bedre rammevilkår for tre og andre byggematerialer med lave klimagassutslipp. Her er det åpenbart et behov for lavutslippsmaterialer av alle typer, sier Skorge.