Saugbrugs får CO2-kompensasjon - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Saugbrugs får CO2-kompensasjon

– Dette sikrer driften i Halden, og er viktig for utviklingen av nye produkter, sier Kjell Arve Kure, administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs AS. Han takker skognæringen for støtten.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Vedtaket betyr at selskapet vil få ekstra utbetalinger på omtrent 31 millioner kroner i 2019, 82,5 millioner kroner i 2020 og estimert 120 millioner kroner i 2021.

I vedtaket tas det forbehold om at Stortinget må samtykke til å bevilge ekstra midler til CO2-kompensasjon.

‐ Dette er betydelige midler for Saugbrugs, og den konkurranseulempen vi har hatt siden 2012 i forhold til våre største konkurrenter er nå borte. Vi er svært fornøyde med at regjeringen bruker handlingsrommet sitt til å gjøre dette, sier Kure.

Saugbrugs jobber for tiden med å utvikle nye biobaserte produkter. I 2016 startet produksjonen av biogass basert på avfallsstrømmer fra papirproduksjonen, som leveres til lokale busser. Samtidig foregår det utviklingsarbeid innenfor trefiberplater, biokompositter og nanocellulose i samarbeid med andre industribedrifter og med støtte fra blant annet Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

‐ Dette vedtaket vil kunne ha betydning for gjennomføringen av flere av disse planene. I tillegg vil dette være med å sikre driften her i Halden på de tre papirmaskinene, sier Kure.

Norske Skog Saugbrugs er en av verden største produsenter på magasinpapir, og forbruker 950 000 fastkubikk gran i året. Det er 450 ansatte ved fabrikken. Kure er glad for støtten de har fått fra skognæringen i den prosessen de har hatt gående med å få regjeringen til å innvilge dem full kompensasjon.

‐ Dette har nok vært viktig for å nå frem, sier Kure.

Norske Skogs har hatt en langvarig diskusjon med regjeringen om CO2-kompensasjon. Flere norske industribedrifter får store summer i kompensasjon for økte kraftkostnader som følge av klimakvotesystemet. Hensikten er å forhindre at norsk industri flytter produksjonen til land utenfor Europa, med mindre restriktiv klimapolitikk. Miljødirektoratet har tidligere avslått å gi fabrikken i Halden full CO2-kompensasjon, og viste til en gammel gunstig kraftavtale. Nå har altså Klima- og miljødepartementet endret dette vedtaket og sagt at de vil gi fabrikken full kompensasjon for årene 2018, 2019 og 2020.

Positivt mener Skogeierforbundet

Per Skorge.

Norges Skogeierforbund har tidligere uttrykt klare forventninger til politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet om å sørge for likeverdige konkurransevilkår for Norske skog Saugbrugs i Halden.

‐  Det er derfor veldig positivt at statsråd Ola Elvestuen og statssekretær Alte Hamar nå har landet på å gi Saugbrugs full CO2-kompensasjon. Leveransene av tømmer til Saugbrugs utgjør nærmere 10% av det norske tømmervolumet. Rammevilkårene for Saugbrugs er avgjørende for hele verdikjeden, sier administrerende direktør Per Skorge i Norges Skogeierforbund.

‐ Saugbrugs er en av verdens største produsenter av publikasjonspapir og er samtidig en av de mest klimavennlige papirfabrikkkene med et tilnærmet nøytralt CO2-fortavtrykk. For skognæringene er Saugbrugs viktig både for nåværende avsetning av tømmer, men også for å utvikle nye grønne produkter fra tømmerstokken, sier Per Skorge.

Les nyheten om vedtaket på Nationen.no.