Saugbrugs reduserer energibruken - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Saugbrugs reduserer energibruken

Norske Skog Saugbrugs i Halden satser tungt på å produsere magasinpapir med lavest mulig forbruk av energi. Nå får de 37,2 millioner kroner fra Enova til ytterligere energireduksjoner.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Vi ønsker å skape et banebrytende lavt energiforbruk i vår fiberproduksjon. Saugbrugs skal være benchmark for industrien, og vi vil med disse energitiltakene også å skape god total lønnsomhet ved fabrikken, sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs i en pressemelding fra Norske Skog.

Det nye prosjektet, som kalles NEXT-prosjektet kan redusere energibruken med hele 14 prosent, noe som tilsvarer 92 GWh. Reduksjonen tilsvarer strømforbruket til nesten 6000 boliger.

– Norske Skog Saugbrugs har gjennom lang tid levert lovende energieffektiviserende resultater, og nå har vi store ambisjoner for å endre verdensbildet på energieffektivisering, sier konsernsjef i Norske Skog ASA, Sven Ombudstvedt i pressemeldingen.

Store mengder enegi

I følge Enova er en utfordring med dagens tremasseproduksjon at store mengder ferdig bearbeidet tremasse går i retur for reprosessering sammen med uferdig tremasse.

– Dette prosjektet har som mål å redusere dette svinnet med hele 50 prosent. Produksjonen er veldig energikrevende og dette prosjektet kan bidra til å redusere energibruken i denne kjerneprosessen med 14 prosent. For menigmann virker kanskje ikke 14 prosent imponerende, men Norske Skog Saugbrugs står alene for nesten en prosent av Norges stasjonære strømforbruk – og 14 % reduksjon i denne kjerneprosessen utgjør hele 92 GWh, skriver Enova i en artikkel på deres hjemmeside.

I dette regnestykket er det tatt høyde for at det reduserte strømbehovet fører til at produksjonen av overskuddsvarme reduseres. Dette er overskuddsvarme som i dag benyttes i produksjonsprosessen. For å kompensere for tapet av denne varmeressursen, vil Norske Skog Saugbrugs parallelt gjennomføre et annet energieffektiviseringsprosjekt som gir en bedre utnyttelse av annen spillvarme. Spillvarme-prosjektet har fått støtte på 25,9 millioner fra NOx-fondet.

Imponert over Saugbrugs

Enova skriver at de i lang tid fulgt utviklingsarbeidet ved Norske Skog og at de har latt seg imponere:

– Å utnytte energi og ressurser mer effektivt er helt sentralt i omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn. Norske Skog Saugbrugs er et eksempel på en av flere norske industribedrifter som har et energieffektiviseringsarbeid i verdenseliten. Nå tar de nok et steg, sier strategidirektør Tonje Foss Enova.