Seminar om forvaltning av hjortevilt - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Seminar om forvaltning av hjortevilt

Seminaret Hjortevilt 2019 arrangeres på Ringsaker 27. og 28. mars, og har nå åpnet for påmelding.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Hjortevilt er et årlig seminar som retter seg mot både jegere, grunneiere, forskere, offentlig og privat viltforvaltning og organisasjoner. Til årets seminar forventes det rundt 250 deltakere fra de nevnte målgruppene. Seminaret holdes i år på Scandic Hotell Ringsaker, på Furnes rett utenfor Hamar.

Hjortevilt 2019 vil, ifølge Skogkurs, som er arrangør for seminaret, dekket et bredt spekter av temaer. På agendaen står blant annet:

 • Sett elg/hjort, endringer og resultater.
 • Bærekraftig bestandsstørrelse for hjortevilt.
 • Cwd (skrantesjuken) – resultater fra prøveinnsamling, status og veien videre.
 • Årshjul over hjorteviltsykdommer.
 • Grensevilt, nytt forskningsprosjekt med Sverige.
 • Ulv og elgjakt, utvikling av sett, tildelt og felt elg i områder med og uten ulv.
 • Elgbeite i ulveområder.
 • Utfordrende grenser i hjorteviltforvaltningen.
 • Handlingsplan for høstbare viltressurser.
 • Hvordan styre utviklinga av hjortebestander.
 • Grenser, til hinder for forvaltningen.