Seminar om ulveforvaltningen på Norsk skogmuseum - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk skogmuseum

Den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden er i vekst, og dette skaper utfordringer for enkeltmennesker og lokalsamfunn over store deler av Østlandet.

Naturbruksalliansen inviterer til et seminar om forvaltningen av ulv i Norge.

Seminaret holdes på Norsk skogmuseum på Elverum tirsdag 18. september klokka 18.00 – 20.30.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer for å gi oss sitt syn på hvordan ulvebestanden i Norge skal forvaltes i tida som kommer, og hvordan Stortingets føringer for ulveforvaltningen skal følges opp.

Vi har også invitert stortingsrepresentanter fra flere politiske partier til politisk debatt om temaet.

Ordstyrer og debattleder: Terje Svabø

Program:

 • 17.40 Registrering og kaffe
 • 18.00 Velkommen og innledning Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen
 • 18.10 Forvaltningen av Ulv i Norge: Hvordan skal Stortingets føringer følges opp?
  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen
 • 18.35 Rovviltnemdenes rolle i ulveforvaltningen Reidar Åsgård, nestleder i Rovviltnemda i region 5
 • 18.50 Bestandssituasjon og forvaltning av ulv i Sverige Gunnar Glöersen, rovdyransvarlig i Svenska Jägareförbundet
 • 19.10 Politisk paneldebatt. Innledning ved Knut Arne Gjems, NJFF Hedmark.
  Følgende representanter fra de ulike partiene deltar:
  Høyre: Kristian Tonning Riise, stortingsrepresentant
  Fremskrittspartiet: Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentant
  Senterpartiet: Marit Arnstad, stortingsrepresentant
  Kristelig Folkeparti: Oluf Maurud, fylkesleder i Hedmark KrF
  Arbeiderpartiet: Uavklart
  SV: Uavklart
 • 20.20 Oppsummering og avslutning ved Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen

Seminaret er åpent for alle og gratis.

Velkommen!