Ser på ombruk av treavfall - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ser på ombruk av treavfall

Tre kan også bli en del av den gode gjenvinningskulturen i Norge. Et samarbeidsprosjekt skal gi mer kunnskap om levetiden til treprodukter.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

I Norge ble det i 2017 samlet inn 778 000 tonn treavfall. Om lag 95 prosent brennes ifølge avfallsregnskapet, SSB.

– Vi kaster stadig mer trevirke, og selv om mye av treavfallet går til forbrenning og energiproduksjon kan mer gjenbrukes, gjerne flere ganger, før det går til forbrenning, uttaler sosiolog og NIBIO-forsker Atle Wehn Hegnes i en artikkel publisert på NIBIOs hjemmesider.

Hegnes leder forskningsprosjektet Ommat og ommat som skal finne nye metoder for å redusere mengden treavfall.

– Utviklingen mot en mer bærekraftig og karbonnøytral økonomi krever fornuftig ressursbruk og nye forbruksvaner, sier Hegnes.

Nye EU-regler stiller strenge krav til ombruk og gjenvinning av materialer.

Mye av årsaken til de økte mengdene treavfall er økt bruk av tre generelt. Totalt ble det generert nær 780 tusen tonn treavfall i 2017, 36 prosent av ette kom fra private husholdninger, 33 prosent fra bygge- og anleggsvirksomhet og ni prosent fra industrien.

– Mengden og antall produkter vi kjøper har betydning for hvor mye avfall vi genererer. Så enkelt er det, sier Hegnes.

Som et ledd i arbeidet med å redusere avfallsmengdene har også NIBIO-forskerne begynt å studere avfallsstrømmene for å finn ut av hvordan mengdene kan reduseres ved både avfallsminimering, ombruk og materialgjenvinning.

– Om lag 95 prosent av treavfallet som i dag samles inn går til energigjenvinning, og noe blir sendt til forbrenning i andre land. Målet vårt er å produsere kunnskap som kan bidra til økt ombruk og effektiv materialgjenvinning. Da er det også viktig med kunnskap om menneskers adferd og handlingsmønstre, påpeker han.

Ser på levetiden

Treteknolog Lone Ross Gobakken ved NIBIO deltar også i forskningssamarbeidet om hvordan mengden treavfall kan ombrukes og gjenvinnes i nye produkter. Hennes spesialitet er trevirkets fysiske levetid og holdbarhet. For eksempel hvor lenge den utvendige trekledningen holder før det skal skiftes ut og hva som kan gjøres for øke trevirkets levetid.

For å utnytte treavfallet videre er det viktig med informasjon om mengden og kvaliteten på de ulike typene treavfall.

– Denne informasjonen danner grunnlaget for om videre bærekraftig bruk av trevirker er mulig, forklarer Gobakken.