Setter av penger til bruer - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Setter av penger til bruer

Det settes av 25 millioner kroner på Samferdselsdepartementets budsjett til forsterkning av bruer på fylkesveiene. På sikt håper skognæringen at minst 50 nye bruer kan forsterkes og godkjennes for 60 tonns totalvekt.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

I Nasjonal Transportplan er det satt av 300 millioner kroner til et såkalt bruprogram som skal brukes til forsterkning av bruer som ikke tåler 60 tonn vekt på fylkesveinettet. Nå er også midlene satt av på Statsbudsjettet for 2019.

‐  Det er lagt opp til å sette av 50 millioner hvert år i en seksårsperiode. På det kommende statsbudsjettet leverer vi 25 millioner kroner til programmet. Målet er bedre og mer fremkommelige veier slik at tømmertransporten blir mer effektiv, sier Jon Georg Dale, Samferdselsminister.

Sammen med Landbruks- og matminister Bård Hoksrud overleverte han den gode nyheten til styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav Veum.

‐ Dette er en fantastisk nyhet. Vi har hatt et håp om å få dette til, siden bruprogrammet ble prioritert i Nasjonal Transportplan. Pengene må likevel bevilges, og vi er glade for at dette er på plass nå, sier Veum.

Også Hoksrud understreker at han mener det er viktig å legge til rette for gode transportmuligheter for skognæringen.

‐  Dette er definitivt veldig viktig. Som landbruksminister er jeg glad for å høre at skogeierne oppnår gode priser for tømmeret sitt. Den jobben som er gjort for å bedre transporten, viser at næringen er fremoverlent, sier Hoksrud.

Han viser også til jobben som allerede er gjort med å skrive opp veinettet. Statens vegvesen har, etter innspill fra blant annet Norges Skogeierforbund, satt i gang en systematisk gjennomgang av alle bruer på fylkesvegnettet for å sjekke hvilke bruer som tåler 60 tonn. Dette har ført til at mer og mer av vegnettet har kunnet skrives opp, og at andelen 60-tonnstransporter har økt jevnt og trutt.

Dag Skjølaas, rådgiver i Norges Skogeierforbund, har jobbet målrettet med dette.

‐ Vi har et godt samarbeid med Statens vegvesen og utviklingen har vært svært positiv når vi ser på hvor mye av tømmertransporten som går som 60 tonn. Nå som midlene til bruprogrammet er på plass kan vi øke dette ytterligere. Når vi går fra 50-60 tonns transporter øker nyttelasten med 33 prosent. Antall transporter kan gå ned 25 prosent, og vi får en kostnadsreduksjon anslått til mellom 15-20 prosent, sier Skjølaas.

Pengene til det såkalte bruprogrammet kan rekke til å forsterke cirka 50 av de svake bruene på fylkesveinettet.

– Gjennom det kan 60-tonnsandelen på tømmertransportene økes med ytterligere 10-15 prosent. Det tilsvarer årlige innsparinger på ca. 20 millioner kroner. Vi er glade for at det gis startsignal slik at bruprogrammet kan planlegges ferdig og settes i gang. Håpet er at vi kan være i gang med noen bruer allerede i 2019, sier Skjølaas.