Sjekk om formuesverdiene dine er riktige - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Sjekk om formuesverdiene dine er riktige

Det kan være feil i de forhåndsutfylte formuesverdiene på skog, gårdsbruk og annen fast eiendom, skriver Regnskap Norge på sine nettsider. 

Det er Altinn sentralforvaltning som har informert systemleverandører om at postene 4.3.4 og 4.3.5 inneholder feil i beregnet forhåndsutfylt verdi på skogbrukseiendom, gårdsbruk og annen fast eiendom med skattepliktig avkastning.

Med bakgrunn i dette har både Regnskap Norge og Norges Bondelag bedt Skattedirektoratet om å gjøre rede for om dette stemmer og hvilke konsekvenser dette i så fall får for utfyllingen av skattemeldinger.

Skogeierforbundet oppfordrer alle skogeiere til å sjekke skattemeldingen. Vi vil legge ut svaret fra Skattedirektoratet på hjemmesiden når det foreligger.