Skal bruke mye tre i nye Mjøsbrua - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Skal bruke mye tre i nye Mjøsbrua

Treverk skal utgjøre 60 prosent av den synlige nye Mjøsbrua. Tre som byggemateriale vil gi brua et 39 prosent lavere klimautslipp enn en tilsvarende brukonstruksjon i betong.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Det fortalte Administrerende direktør Anette Aanesland og utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier da de presentere hvem som skal bygge den nye Mjøsbrua, og hvordan den skal se se ut når den står ferdig i 2025. 

Det har vært et politisk ønske at den nye Mjøsbrua skal bygges i tre. Glommen Mjøsen Skog har engasjert seg i saken, og etterlyste tidlig klare krav om grønne materialer i den nye brua.

– Vi har selvsagt hatt et ønske om at den nye Mjøsbrua i stor grad skulle bygges i tre. Vi befinner oss tross alt i landets største skogfylke, og vi vet hvordan treets egenskaper er viktige i klimasammenheng, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Han er fornøyd med løsningen som er presentert og mener Nye Veier har tatt signalene om å vektlegge tre.

– Store deler at den synlige brua skal bygges i tre, og det er vi fornøyde med, sier Nordtun.

Han legger også til at han håper norske leverandører kan være med i konkurransen på å levere brukonstruksjonen.

Administrerende direktør i Glommen Skog, Gudmund Nordtun.

Den belgisk-italienske entreprenørgruppen bak vinnerforslaget begrunner materialvalget sitt blant annet med et ønske om å speile norske byggetradisjoner og skogslandskapet ved brua. De har gjort det klart at de har ambisjoner om at brua skal bli et landemerke.

Store fordeler med tre

Valg av tre i en gitterdragerløsning i konstruksjonen av den nye Mjøsbrua skal redusere vekten av overbygningen med 17 prosent sammenlignet med bruk av betong.

 Norges Skogeierforbund er positive til at det skal brukes tre i den nye brua.

– Det er synd at det ikke var norske entreprenører som deltok i konkurransen om den nye brua, men veldig bra at konseptet som Nye veier har valgt å gå videre med, bruker mye tre i konstruksjonen. Løsningen gir nesten 40 prosent lavere CO2-utslipp enn en standard betongkonstruksjon. I tillegg kommer det at karbonet bli lagret i konstruksjonen i lang tid framover. Dette viser at bruk av tre er svært viktig for å redusere klimautslippene, sier administrerende direktør Per Skorge.

Han er også tydelig på at han ønsker norsk tre i konstruksjonen.

– Vi kan ikke være bekjent at det ikke brukes norsk tre i det nye skogfylket Innlandet. Vi har klare forventninger til at treet til brukonstruksjon skal være norsk, og at treindustrien vår skal levere disse løsningene. Et landemerke i det nye Innlandet fylke må vise fram norske treprodukter, sier Skorge som legger til at kortreiste materialer også vil bidra positivt til klimaregnskapet.

Per Skorge i Norges Skogeierforbund.

Det er det belgiske entreprenørselskapet BESIX og italienske Rizzani som skal bygge den nye Mjøsbrua i Innlandet.

Veien skal bygges mellom Moelven og Roterud, og binder de to gamle fylkene Hedmark og Oppland sammen. Byggingen inngår i et større prosjekt med 43 kilometers firefeltsvei.