Skal forske på drivstoff fra skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Skal forske på drivstoff fra skog

Et nytt senter for miljøvennlig energi åpner ved NMBU Ås. Senteret har som mål å oppnå 30 prosent lavere produksjonskostnader for biodrivstoff. Denne uken feiret forskere og landbruksministeren nyheten med kake i bioraffineringslaboratoriet.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Norges Forskningsråd har bevilget 160 millioner kroner til åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi. Det nye senteret på Ås skal forske på bærekraftig produksjon av andregenerasjons biodrivstoff. Senteret vil ha særlig fokus på bioraffinering, der produksjon av biodrivstoff sees i sammenheng med produksjon av andre høyverdige produkter.­

 

– Vi trenger ny kunnskap og teknologiutvikling på energiområdet for å redusere utslipp og sikre langsiktig verdiskapning i Norge. Det er gledelig at den høye kompetanse på Ås er med i denne utviklingen, og positivt å se samarbeid på tvers av forskningsinstitusjonene, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Senteret som skal drives på Ås heter Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy ÅS (Nor SusBio), og er en videreføring av det arbeidet som er gjort i prosjektet CenBio. CenBio har hatt som formål å vise hvordan Norge effektivt og miljøvennlig kan høste mer av skogen, utnytte mer avfall for energiformål, lage biobrensel med riktig kvalitet, og forbedre virkningsgraden.

NMBU er vertsinstitusjon for det nye forskningssenteret, som har åtte forskningspartnerer: Papir- og fiberinstituttet, Stiftelsen SINTEF, NTNU, Norsk institutt for bioøkonomi, Sintef Energi, Institutt for Energiteknikk og Høgskolen i Telemark.

– Nor SusBio står for ei framtidsretta satsing på ny teknologi. Norge har store skogressurser som kan tas i bruk til produksjon av biodrivstoff. Målet er at Nor SusBio skal bidra med teknologiske gjennombrudd for gode klimaløsninger, til industriutvikling og nye arbeidsplasser, sier Jon Georg Dale.

Regjeringen styrker satsingen på FME (forskningssenter for miljøvennlig energi) med 40 millioner kroner i 2016. Totalt satser regjeringen nærmere 1,3 milliardar kroner på de nye sentrene.

Svein Jarle Horn, professor ved NMBU og nestleder for senteret, forteller at norsk skog vil stå helt sentralt i forskningen som vil utføres på senteret i tiden som kommer.

– Vi ønsker å benytte norske biomasseressurser, altså barskog. Samtidig vet vi at dette er en vanskelig ressurs å produsere drivstoff av dersom vi skal gjøre dette på en økonomisk og bærekraftig måte. Vi må ha hele bioraffineringstankegangen med oss, der produksjon av biodrivstoff sees i sammenheng med produksjon av andre høyverdige produkter.

Senteret har en varighet på åtte år og vil ledes av Duncan Akporiaye fra SINTEF, med Svein Jarle Horn (NMBU) som nestleder og Ågot Aakra (NMBU) som administrativ leder.

Rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU er svært glad for nyheten om videre satsing på bioforskning ved universitetet.

– Det betyr mye for oss å være en del av de store prestisjeplattformene som skal skape framtidens bærekraftige energi. Den tette kontakten med våre forskningspartnere og næringslivet er en suksessformel for å dette til, sier Tveit.