Skal sikre markedsandeler - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Skal sikre markedsandeler

– Det er kampen i virkesmarkedet vi skal vinne, understreket styreleder Olav Veum på AT Skogs årsmøte. Skogeiersamvirket forventer økt konkurranse og lover å gjøre sitt for å sikre markedsandeler.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

 

– Det er i markedet slaget står, gjentok Veum flere ganger i sin årsmøtetale, og pekte på hvordan AT Skog skal utvikle seg som skogeieres førstevalg i Agder og Telemark.
‐ Det skal ikke være en sovepute at vi oppnår gode resultater med bedre framtidsutsikter. Det skal være en inspirasjon for videre arbeid.

Veum pekte på en stabil markedsandel over 75 prosent i AT Skogs geografiske områder, men viste også til stadig sterkere konkurranse, og at stadig flere skogeiere ønsker å få tilbud fra flere aktører enn AT Skog når de skal hugge.
‐ Hvordan skal vi som medlemsorganisasjon være konkurransedyktige med rene salgslag? Og hvordan skal vi være troverdige for det lojale medlemmet, og kunne garantere at det tilbudet de får fra AT Skog er det beste? Vi må håndtere markedssituasjonen offensivt. Vi må ha stort fokus på transportkostnad ved konkurranseutsatte drifter. Vår oppgåve er å sikre at volumet vi samlet kan tilby er tilstrekkelig til at våre skogeiere får et best mulig tilbud. AT Skog vil kontinuerlig utvikle seg på dette feltet. Vi har Viken AT Market. Vi er medeiere i SB Skog. Volum vil være viktig, sa Veum.
Samtidig som AT Skog skal ruste seg til konkurranse sier Veum at det er viktig å sikre et bedre samarbeid innad i verdikjeden. Han advarte mot at skogeiere skal bli spilt opp mot hverandre.
‐  Samarbeid er helt nødvendig, dersom vi skal sikre skogeierne bedre verdier, sa Veum i sin årsmøtetale.

Veum høstet gode ord fra utsendingene, og det gode årsresultatet ble også roset. AT Skog har økt omsetning på tømmer med 45 000 kubikkmeter sammenlignet med 2016. Totalt har de omsatt 1 035 000 kubikk i 2017, og leverer et driftsresultat på 11,2 millioner kroner. Det samlede resultatet havnet på 16 millioner kroner.

Administrerende direktør Anders R. Øynes kunne legge frem gode tall og nye tilbud til medlemmene, som en kollektiv veiforsikring.

Administrerende direktør Anders Roger Øynes sa at han syntes det var ekstra spennende å komme til årsmøtet nå, da 2017 har vært et bra år.
‐  Han orienterte også om et godt førstekvartal for 2018, med god ordresituasjon, økonomi på budsjett og markedsandeler som forventet.

Fag- og økonomisjef Simon Thorsland gikk igjennom tallene for 2018, og orienterte også om at organisasjonen har satt i gang prosessen med modernisering av skogeierlagene.

Terje Uggen, styreleder i Mjøsen Skog og styremedlem i Norges Skogeierforbund, holdt et innlegg på vegne av Skogeierforbundet.
‐  Skremmeskuddet som kom fra Glommen for noen år siden, om å fristille seg fra Skogeierforbundet, startet en prosess. Det var nyttig, og det har resultert i et styrket samhold. Ja, vi konkurrerer på kjøpe og salg av tømmer, men vi samarbeider godt om det næringspolitiske, sa Uggen.
Før han gikk igjennom høydepunktene for Skogeierforbundet fra 2017.
‐ Noe av det viktigste vi har oppnådd er at skog og trenæringen er definert som en strategisk viktig næring for Norge av Storinget, sa Uggen.

Generaldebatten under årsmøtet dreide seg stort sett om et unisont ønske om å få tilbake det manuelle motorsagtillegget. Ola Sløgedal fra Marnardal skogeierlag var den første på talerstolen som pekte på at de skogeierne som tar med motorsaga ut i skogen er med på å opprettholde det faglige miljøet og kompetansen rundt skog. Derfor var det prinsipielt viktig at dette ble belønnet. Dette fikk han flere fra salen med seg på, og flere utsendinger fra ulike deler av samvirket tok til ordet for en gjeninnføring.
Ellers var utsendingene opptatt av restriksjoner rundt skogbruk, profesjonalitet hos skogbruksledere og kommunikasjon fra administrasjonen sentralt. Det var også ytret ønske om økt kapasitet på sentralbordet.
Engasjementet rundt motorsagtillegget gav resultater, og styreleder Veum gikk på talerstolen og lovet at motorsagtillegget skulle gjeninnføres med 15 kroner kubikken på samme vilkår som AT Skog har operert med tidligere.
‐  Jeg må si at jeg er glad for at representanten fra Marnardal og andre ikke tok med seg motorsaga hit i dag, spøkte Veum, før han lovte å gjeninnføre tillegget for 18-19 sesongen samtidig som han oppfordret alle andelslag om å gjøre det samme.

Torstein Ruben Kaasa fra Eidanger hadde sent inn en sak til årsmøtet der han utrykte bekymring rundt AT Skogs engasjement i Norsk Skogkaptial.
‐ Skal vi som skogeiersamvirke virkelig indvestere i industri? Er det vår rolle?, spurte Kaasa.
Han fikk ikke med seg flertallet fra salen i sin skepsis, og styrets forslag til vedtak ble stående.
‐ Etableringen av Norsk Skogkapital er en del av kjernevirksomheten til AT Skog og dermed et viktig og riktig tiltak. Det oppfattes også som positivt at det alt vesentlige av aktørene fra skogeiersamvirket står bak. Kaasas innspill og vurderinger i saken er viktige og kan tas med i det videre arbeidet for utvikling av verdikjeden, siterte Veum fra styrets forslag til vedtak.

Årsmøtet var ellers enstemmig enige om å vedta en kollektiv veiansvarsforsikring som skal dekke alle private veier for skogeier.
‐ Vi er stolte av å være første andelslag i landet som kan tilby våre eiere en slik type forsikring, sa daglig leder Øynes.
Han viste til den såkalte Snøås-dommen, der ansvar for skade på tredjeparts eiendom ble plassert hos veieier (skogeier), som bakgrunn for at AT Skog har et ønske om å tilby en slik forsikring.

Styreleder Olav Veum ble gjenvalgt til stor applaus fra salen.
‐ Det gir mye energi og inspirasjon med gode tilbakemeldinger og konstruktive kommentarer. AT Skog har hatt et godt år, og vi er selvsagt glade for at vi får gode tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte. Vi er en organisasjon for, og av skogeiere, og det er viktig for oss å levere på de sakene våre eiere er opptatt av. For egen del er det selvsagt godt å få bekreftet mandatet som leder. Jeg synes vi har en god utvikling, og setter stor pris på å få fornyet tillit. Nå er det bare å ta tak i de mulighetene som ligger foran oss, sier Veum.

På bildet fra v. adm.dir. Anders R. Øynes, Hølje Kr. Jore, Gunn Brekka, styreleder Olav Veum, nestleder Åse Egeland, Even Hedland, Hilde Haukom og Trond Saga. Foto: Stine Solbakken