Skaper usikkerhet rundt biodrivstoff - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skaper usikkerhet rundt biodrivstoff

Økt bruk av biodrivstoff er en viktig del av løsningen for å få ned utslippene i Norge. Biodrivstoff er faktisk den teknologien som har bidratt med de største utslippsreduksjonene i transportsektoren til nå. I 2018 gjorde økt bruk av biodrivstoff i Norge at utslippene ble redusert med 1,17 millioner tonn, ifølge Miljødirektoratet.

I tillegg til omsetningskravet for biodrivstoff, er fritak for veibruksavgift ut over kravet en viktig årsak til at bruken av biodrivstoff har økt. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne fordelen.

‐ Å pålegge veibruksavgift på biodrivstoff ut over omsetningskravet kan ha flere negative konsekvenser, sier Per Skorge, administrerende direktør i Skogeierforbundet. Det skaper usikkerhet rundt rammevilkårene for biodrivstoff, mens det vi trenger er stabilitet og forutsigbarhet. I verste fall kan dette sette investeringer i biodrivstoffproduksjon i Norge i fare, sier Skorge.

På Tofte planlegger Silva Green Fuel investeringer i milliardklassen i anlegg for biodrivstoff basert på norsk skogsråstoff. Det samme gjør Biozin i Åmli i Agder. Dette dreier seg om produksjon av avansert biodrivstoff med høy klimanytte.

‐ Disse prosjektene er viktige både for å redusere klimautslippene og skape vekst i skognæringen, sier Skorge.

Samtidig er Skorge fornøyd med at kravet til avansert biodrivstoff øker fra 2,25% til 4% i 2020. ‐ Det er bra at regjeringen er tydelige på at framtidige økninger i omsetningskravene i hovedsak skal skje gjennom å øke kravet til avansert biodrivstoff. Det er god klimapolitikk og god næringspolitikk. Vi skulle i tillegg gjerne sett at regjeringen allerede nå fastsatte krav til avansert biodrivstoff også for årene etter 2020, sier Skorge.