Skilter for kunnskap om skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Skilter for kunnskap om skog

Bransjeinitiativet Tenk Tre har åpnet landets første skiltsti. Målet er å gi de som ferdes i skogen en bedre forståelse for hva skogbruket betyr for klima og miljø.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Det er ikke så mange som har god kunnskap om hvorfor vi hugger eller måten vi driver skogen på i Norge. Derfor har vi behov for skilt ute i skogen, sier Magne Vikøren kommunikasjonsdirektør i Moelven, og leder av Tenk Tres styringsgruppe.

Han åpnet den første skiltstien i Mosjømarka i Løiten allmenning denne uken. Et stinett i det populære turområdet i gamle Hedmark fylke har fått en rekke nye skilt som forteller om hogstfelt og kantsoner, miljøsertifisering og skogens klimavennlige kretsløp.

– Dette er et folkeopplysningsprosjekt som skal nå nye målgrupper utenfor skog- og trenæringen, sier Vikøren.

Gudmund Nordtun, admininstrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog, mener det var naturlig å starte skiltprosjektet i Mosjømarka.

– Dette er et fantastisk utstillingsområde for skogen i området. Jeg har gått mye på tur her selv, sier Nordtun.

Stolte over aktivt skogbruk

Endre Jørgensen, allmenningsbestyrer i Løiten allmenning, sier at de er stolte av det aktive skogbruket og hvordan det kombineres med friluftsliv og rekreasjon.

– Det har vært svært mange småbarnsfamilier som har benyttet området i Mosjømarka i vår. Koronasituasjonen har gjort at enda flere kommer seg ut i skogen, det er positivt, sier Jørgensen.

Han understeker at selv om mange forbinder allmenningen med Budor, ski og friluftsliv, så er det skogen som har lagt grunnlaget.

– Vi hogger 45-50 000 kubikk i året. 1200 av tømmerbilene som ferdes på veiene i løpet av året har med virke fra Løiten allmenning. Skogen i Løiten allmenning binder 38 000 tonn CO2 i året, sier Jørgensen som ikke er i tvil om at informasjon om skogen i et slikt populært turområde gi en merverdi.

Skogsjef Håvard Dufseth i Løiten almenning har hatt ansvaret for oppsetting av skiltene sammen med kollegaer. Skiltstien strekker seg over 5.6 km, og skilt er også satt i stikryss slik at flest mulig turgåere skal få med seg budskapet. I første omgang er det laget åtte budskap som er trykket på skiltene. Skogselskapet har også vært involvert i arbeidet.

Flere skiltstier på trappene

Tenk Tre har også planer om flere skiltstier.

– Stien i Løten er et pilotprosjekt som vi vil høste erfaringer fra. Det er også planlagt skiltsti på Budor, Dokka, Lygna og i Østmarka ved Losby gods, forteller Berit Sanness som sitter i prosjektgruppen i Tenk Tre.

Magne Vikøren og Berit Sanness i Tenk Tre.