Skogbildet og de utelatte linjene - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogbildet og de utelatte linjene

En realistisk tilnærming bør ta innover seg at pilene peker oppover for mangfoldet i skog. Den bør også ta innover seg at vi mennesker trenger produkter fra skogen, skriver Hans Asbjørn K. Sørlie, rådgiver i Norges Skogeierforbund, i en kronikk i Nationen i dag.

Vi trenger verdiskapingen skogen gir, vi må bruke skogen i klimakampen og vi må sørge for at vi bevarer tilstrekkelig mengder av viktige livsmiljøer for arter i skoglandskapet. Basert på forskning balanseres disse hensyn i dagens skogforvaltning.

Det er betenkelig at forskerressurser og gode skriveferdigheter brukes målrettet for å bagatellisere og undergrave den dokumenterte positive utviklingen vi har i livsmiljøer for arter som lever i skog, skriver Sørlie.

Les hele kronikken i Nationen