Skogeierforbundet søker etter fagdirektør - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogeierforbundet søker etter fagdirektør

Vi er på jakt etter en person som skal lede vår avdeling innen fagområdet skogbruk og miljø.

Norges Skogeierforbund er den sentrale næringspolitiske organisasjonen for skogeiersamvirkene Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog.

Vi søker etter en person som skal lede vår avdeling innen fagområdet skogbruk og miljø. Avdelingen består for tiden av seks personer med nasjonal spisskompetanse på sine områder. Sentrale tema for avdelingen er skogproduksjon, klima, biologisk mangfold, sertifisering, transport og grunneierrett. Avdelingen har også ansvaret for drift av sertifiseringsordningen PEFC og Skogtiltaksfondet.    

Skogeierforbundets hovedoppgave er å bedre skogbrukets rammebetingelser. Vi søker derfor etter en person som kjenner skognæringen og skogbrukets muligheter og utfordringer godt, og samtidig har god forståelse for beslutningsprosessene innen politikk og offentlig forvaltning.        

Du kan lese hele stillingsannonsen og søke på jobben her.