Skogeierne går sammen om eierengasjement i norsk skogindustri - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Pressemelding

Skogeierne går sammen om eierengasjement i norsk skogindustri

Allskog SA, Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, Glommen Skog SA og AT Skog SA etablerer investeringsselskapet Norsk Skogkapital AS.

– Det sentrale for oss er å oppnå gode og framtidsrettede eierløsninger som kan være med å utvikle skogindustrien i takt med de store mulighetene som nå åpner seg for skogsråstoffet. Alene kan ikke skogeierandelslagene makte dette løftet, men vi organiserer oss nå for å kunne finne gode eiermodeller for industrien i dialog med andre interesserte investorer, sier påtroppende styreleder i Norsk Skogkapital AS, Olav Veum.

– Det at fem skogeierandelslag samler seg om et felles investeringsselskap er en milepæl og et viktig steg for en felles og koordinert satsing for fremtiden, fremhever Veum.

Norsk Skogkapital ble stiftet den 23. november 2017 med formål om å være en felles satsning for investeringer i industri som har norsk tømmer som innsatsfaktor. Norsk Skogkapital AS vil være et operativt investeringsselskap, som vil gjennomføre mulige investeringer på vegne av de fem eierselskapene.

Eierne bak Norsk Skogkapital ser et stort potensial innenfor norsk trebasert industri og vil fremover vurdere investeringer i alle deler av verdikjeden i eksisterende og nye virksomheter. Fortrinnsvis vil Norsk Skogkapital AS investere der man i tillegg til kapital, kan tilføre verdier, kompetanse og nettverk gjennom aktivt eierskap fra skogsiden. 

For ytterligere informasjon, kontakt påtroppende daglig leder i Norsk Skogkapital AS, Anders Roger Øynes, på 905 78 288 eller påtroppende styreleder i Norsk Skogkapital AS, Olav Veum, på 901 38 998.

ALLSKOG SA, Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, Glommen Skog SA og AT Skog SA har en samlet årsomsetning på ca kr. 4,4 mrd pr år og en tømmeromsetning som utgjør rundt 80 % av den årlige norske avvirkningen.