Skogeiernes inntekt er økende - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Skogeiernes inntekt er økende

Skogeierne har økt sine inntekter fra skogbruket fra 2017 til 2018. De med størst skog har også den høyeste inntekten fra skogbruket. Det viser en foreløpig statistikk fra SSB.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Statistisk sentralbyrå (SSB) la nylig fram tall som viser skogeiernes næringsinntekt fra skogbruk. Ifølge tallene var det i 2018 totalt 18 447 personlige skogeiere som hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket. I gjennomsnitt tjente de 49 000 kroner på skogen sin i fjor. Det er en økning på 11,4% fra 2017. Også fra 2016 til 2017 økte skogeierne sine inntekter fra skogbruket – da med 2,3%.

De med størst skog tjener mest

Tabellen fra SSB viser også inntekter fordelt på skogstørrelse. Ikke unaturlig viser denne tabellen at de som eier de største skogene også har hatt de største næringsinntektene fra skogbruk. Mens 1491 skogeiere med mellom 25-99 dekar skog har tjent i gjennomsnitt 23 000 kroner på skogen sin i 2018, er tilsvarende tall for de 52 skogeierne med 20 000 dekar eller mer 557 000 kroner.

Antall skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruket har også økt, fra 17 402 i 2017 til 18 447 i 2018.

De 18 447 skogeierne som hadde næringsinntekt fra skogbruket i 2018, har i gjennomsnitt en bruttoinntekt (summen av skattbare lønnsinntekter, pensjoner, næringsinntekter og kapitalinntekter) på 744 000 kroner og en skattepliktig formue på 4 202 000.