Skogen er svaret! - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogen er svaret!

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft peker på skogen som en nøkkel i arbeidet med å få ned klimagassutslippene og skape fremtidens arbeidsplasser.

– Ekspertutvalget er krystallklare. Skogen vil spille en nøkkelrolle i arbeidet med å redusere utslippene i en rekke sektorer, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein.

– Utvalgets klare anbefalinger vil sette fart i de politiske prosessene og næringslivets eget arbeid, og bidra til at vi raskere får etablert fremtidens grønne arbeidsplasser, sier Lahnstein.

– Vi har hatt en god dialog med utvalget og er dypt takknemlig for jobben Connie Hedegaard, Idar Kreutzer og deres sekretariat har gjort. Dette er det viktigste bidraget for å få etablert grønne arbeidsplasser vi har sett, sier Lahnstein.

Utvalget peker på at den mest effektive måten å sikre tilstrekkelig tilgang på bærekraftig biomasse vil være å stimulere etterspørselen av biomasse fra norsk skog.

Andre anbefalinger:

Bruken av tre i bygg bør økes blant annet gjennom offentlig etterspørselspolitikk, utvikling av standarder, FOU og kompetansehevende tiltak. utvalget anbefaler at det settes krav til karbonavtrykket av byggematerialer.

Norge bør ha en offensiv og forutsigbar opptrappingsplan for bruk av avansert biodrivstoff.

Regjeringen må fjerne hindringer for effektiv skogsdrift samtidig som det tas hensyn til naturmangfold. Konkret anbefaler utvalget blant annet fortgang i utbygging av skogsvegnett og annen infrastruktur