Skogen i Europa dør - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Skogen i Europa dør

Enorme barkbilleangrep i Europa preger markedet og vil påvirke måten vi driver skog på. I Tsjekkia hogges det nå nesten bare billedrept skog.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Dette er en klimakatastrofe og et varsku til alle som mener at skogen skal bli stående som et CO2-lager, sier Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund.

Han har fulgt situasjonen i Europa tett og er bekymret for utviklingen. Det har vært vanskelig å få oversikt og tall på hvor alvorlig situasjonen er, men det har vær billeangrep helt fra Frankrike, via Beneluxlandene helt inn i Sør-Sverige.

– I Østerrike har dette pågått en stund med store angrep flere år på rad. Men den store bølgen har vi sett i forbindelse med den voldsomme tørken som vi opplevde i 2018, sier Veum til Magasinet Skog.

Tyskland er blant det hardest rammede landene med et skadeomfang på 100-110 millioner kubikkmeter tømmer. Skogeierforbundet i Luxemburg anslår at 60 prosent av grana der har gått ut. Tsjekkia melder om skader på 25 millioner kubikkmeter tømmer. Der gigges det nå nesten bare billedrept skog og hogsten er om lag dobbelt så høy som vanlig. I Sentral-Europa ble totalt 35 millioner kubikkmeter granskog drept av barkbiller i 2018 og tallene for 2019 ser ut til å være betydelig høyere.

– Vi har ikke oversikt over totalsummen, men det er enorme mengder skadet tømmer. Det kan nok nærme seg 200 millioner kubikkmeter, sier Veum.

Den årlige norske hogsten er 12 millioner kubikkmeter til sammenligning.

Kan forandre måten vi driver skog

Flere steder ser man nå at skogbruket stiller spørsmål om veien videre. Mange vurderer å gå bort fra å plante gran, og heller plante flersjiktet blandingsskog. Tanken er at denne skogen, med innslag av løvskog, skal være mer motstandsdyktig mot eventuelle barkebilleangrep i fremtiden.

Styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav A. Veum følger situasjonen i Europa tett. Foto: Hanne Røn Arntsen.

– Vi ser at skogeierforeningene i Tyskland, og andre hardt rammede land, nå vurderer hvilke trær de skal plante igjen på de angrepne områdene. Tidligere har det vært plantet gran på områder som kanskje ikke har vært godt nok egnet for dette. Det kan bety at hele markedssituasjonen forandrer seg også på lengre sikt, sier Veum.

Les mer om hva situasjonen i Europa betyr for markedet og tømmersalget i den nyeste utgaven av Magasinet Skog som kommer i postkassen i disse dager.