Skogfaktoren holdes uendret - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogfaktoren holdes uendret

Regjeringen forslag til skattereform inneholdt forslag om redusert avskrivningssats for husdyrbygg, og økning av formueskatten i skogbruket. Disse forslagene er nå parkert i skatteforliket på Stortinget.

-For KrF har det vært viktig at en skattereform ikke skal lede til skatteskjerpelser for skogbruket og landbruket og er godt fornøyd med at disse forslagene nå er forkastet i forliket, sier stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen, Line Henriette Hjemdal.

Regjeringen foreslo opprinnelig at den forhøyede satsen for avskrivningen på husdyrbygg skulle fjernes slik at avskrivningssatsen ble redusert fra 6 % til 4 %. Samtidig var det forslag om at skogfaktoren i beregning av formueskatten skulle økes fra 5 til 10.

Forslaget fra regjeringen ville gitt en skatteskjerpelse som ville redusert investeringene i landbruket og svekket økonomien i skognæringen. Dette er ikke riktig vei å gå og KrF er godt fornøyd med at forlikspartene har lagt bort forslaget, avslutter Hjemdal.

-Det er ikke mulig å nå målene i norsk klimapolitikk uten økt bruk av biomasse fra skogen. Det ville vært helt feil signal å gi til skogeierne dersom skogfaktoren hadde blitt økt. Norges Skogeierforbund har ved flere anledninger tatt opp denne saken med politikerne. Det er svært gledelig at vi har fått gjennomslag for vårt synspunkt, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.